nieuws

Alternatief beloonde tussenpersoon betaalt zelf assurantiebelasting

Archief

Minister Zalm (Financiën) wil tussenpersonen die zich laten belonen door anderen dan de verzekeraar belastingplichtig maken. Dit heeft hij geschreven in een wetsontwerp dat hij naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

In de begeleidende brief bij het wetsontwerp tot herziening van de Wet op belastingen van rechtsverkeer wil minister Zalm de regeling voor de assurantiebelasting zo wijzigen dat ook tussenpersonen belastingplichtig kunnen zijn in geval zij een andere beloning ontvangen dan de gebruikelijke provisie van verzekeraars. De assurantiebelasting bedraagt 7% van de jaarlijkse brutopremie van uitsluitend schadeverzekeringen, uitgezonderd medische varia- en transportverzekeringen.
Door wijziging van de Wet Assurantiebemiddelingsbedrijf (Wabb) kan het intermediair ook zijn beloning ontvangen van verzekeringnemer of de verzekerde (onder meer uurtarief of abonnement). In beide gevallen is het niet de verzekeraar die zijn beloning betaalt. “De verzekeraar zal in dat geval niet in staat zijn om volledig aan zijn aangifteplicht voor de assurantiebelasting te voldoen. Afzien van deze belastingheffing is niet gewenst, omdat daardoor een concurrentieverschil zou ontstaan”, schrijft Zalm in zijn toelichting.
Schrappen heffing
Het volledig schrappen van de heffing voor assurantiebelasting voor het intermediair is volgens Zalm eveneens niet aan de orde, omdat daardoor “een ongewenste wijziging wordt gebracht in het huidige evenwicht tussen direct-writers en de intermediairverzekeraars”. Verder loopt de schatkist in dat geval ( 110 mln per jaar mis aan inkomsten, aldus de minister.
Een alternatieve optie dat het intermediair de verzekeraar moet informeren over inkomsten van derden opdat deze aan zijn belastingplicht kan voldoen, werd verworpen. “Dit alternatief is door de branche om concurrentietechnische redenen afgewezen”, besluit Zalm.
In de brief schrijft hij verder dat aan de introductie van een zelfstandige belastingplicht voor de tussenpersoon “de minst negatieve aspecten verbonden zijn” en, nog belangrijker, dat daardoor “geen inbreuk wordt gemaakt op bestaande marktverhoudingen”. Voorgesteld is de afrekening van de assurantiebelasting per kwartaal te laten plaatsvinden.
De overheid incasseert dit jaar naar verwachting ( 1.280 (1.225) mln aan assurantiebelasting van verzekeraars. Voor komend jaar gaat de ontwerpbegroting van minister Zalm uit van ruim ( 1.335 mln aan inkomsten.

Reageer op dit artikel