nieuws

Allergie-aanval van Jaap Tick

Archief

Het interview met This-directeur Jaap Tick in AM nr. 16 is voor Willem Mulder, oud-directeur van ActuEra, dat sinds 1 januari is gefuseerd met This, aanleiding om te reageren.

“Vervelend dat de heer Tick een allergie-aanval krijgt bij het horen van het woord standaardisering. Dat lijkt mij lastig als directeur van een softwarebedrijf, want in de nieuwe methodes van softwareontwikkeling kunnen we daar niet meer omheen. Standaardisering gaat namelijk ietsje verder dan alle velden op een formulier. Standaardisering gaat ook over systemen met elkaar laten communiceren, uitwisselbaarheid van hard- en softwareproducten en niet te vergeten het hergebruik van eerdere oplossingen.
Juist vanwege de door de heer Tick aangehaalde vrijheid en flexibiliteit van de techniek is standaardisatie noodzakelijk, minimaal op het niveau van communicatie van gegevens (XML). Met het gebruik van op standaarden gebaseerde software, is het ineens ook mogelijk om EB- of FP-statements met producten van verschillende verzekeraars te maken of ketenintegratie bij het sluiten van een verzekering te realiseren.
Dat laatste is nodig als we alleen al kijken naar hoe een verzekering nu vaak tot stand komt:
– de verzekeraar maakt offertesoftware en verstuurt deze naar de intermediair;- nadat de intermediair de software geïnstalleerd heeft, kan een offerte gemaakt worden;- hiervoor voert de intermediair alle gegevens van klant in;- voor het daadwerkelijk sluiten van de verzekering worden alle gegevens van de klant op een aanvraagformulier ingevuld;- de verzekeraar voert de gegevens van de klant in, in zijn systemen (omdat systemen niet zijn geïntegreerd);- na ontvangst van de polis voert de intermediair de gegevens van de verzekering en de klant in zijn systeem.Door deze keten meer te integreren kan dubbel werk voorkomen worden, gaat de foutkans omlaag en wordt de kans op een eventuele administratieve achterstand ook minder.
Want er heeft wel degelijk iemand last van administratieve achterstand, sowieso de verzekeraar zelf. De druk bij verzekeraars om tijdig de verslaglegging op te leveren neemt, mede onder invloed van de Pensioen- en Verzekeringskamer, alleen maar toe. Die verslaglegging heeft uiteraard de meeste waarde als deze ook op de juiste gegevens is gebaseerd, oftewel alle mogelijke gebeurtenissen moeten geregistreerd zijn. Dus de verzekeraar heeft er, vanuit dat punt, alle baat bij om achterstanden in de administratie tot een minimum te beperken; om nog maar te zwijgen over andere voordelen.
Internationaal zijn er platformen voor Java, XML en vele andere open standaarden waar succes wordt geboekt, dus geen enkel platform is bij voorbaat kansloos zolang alle belanghebbenden hetzelfde doel nastreven.” Willem Mulder, directeur Gyba Organisatie- & IT-advies.

Reageer op dit artikel