nieuws

Alle vennootschappen van Verzekerd Keur nu failliet

Archief

Na de besloten vennootschappen Roland van Keulen Holding en VK Nederland zijn inmiddels ook Verzekerd Keur en VK Finance failliet verklaard. “Nu kan ik dus de gehele boedel van de vier betrokken vennootschappen afwikkelen”, stelt curator mr. P. Gunning in een reactie.

De eerstgenoemde twee BV’s waren op 20 juni in staat van faillissement verklaard. De Arnhemse rechtbank kreeg naar aanleiding daarvan met een dubbel beroep te maken. Eigenaar Van Keulen vond de faillissementen onterecht en vocht ze daarom aan. De Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK), aanvrager van de faillissementen, ging er niet mee akkoord dat slechts twee vennootschappen in staat van faillissement waren verklaard.
Bij de Verzekerd Keurgroep is sinds het voorjaar van 2000 een door de PVK aangestelde stille bewindvoerder actief. Volgens de PVK heeft Verzekerd Keur onwettig garantiepolissen gesloten. De toezichthouder wil nu bereiken dat er voldoende geld wordt gereserveerd voor de lopende risico’s. Het bewerkstelligen van een toereikende solvabiliteit gold als drijfveer voor de faillissementsaanvragen.
Curator Gunning verwacht dat hij nog vele jaren het betrokken dossier op zijn bureau heeft liggen. “Dat zou wel eens tien jaar of nog langer kunnen duren”. Dit staat in beginsel los van de vraag of hij de door de Verzekerd Keurorganisatie aanvaarde garantierisico’s elders zou kunnen onderbrengen.

Reageer op dit artikel