nieuws

Algemene Zeeuwse dankt productie steeds meer aan intermediair

Archief

Algemene Zeeuwse dankt haar omzet in verzekeringen in toenemende mate aan het intermediair. De Tiel Utrecht-dochter incasseerde vorig jaar meer dan 80% van de nieuwe productie en brutopremie-inkomen via het intermediair, vooral als gevolg van een krimpend bankkanaal.

In de toelichting op de jaarresultaten schrijft de directie van Algemene Zeeuwse dat de afnemende productiestroom via het bancaire kanaal het gevolg is van ‘gedwongen winkelnering’ door de banken. “Verzekeringsproducten worden ondergebracht bij de aan de bank gelieerde maatschappij. Onze focus blijft mitsdien gericht op tussenpersonen, van wie wij verwachten dat zij in staat zullen zijn hun marktaandeel in de distributie uit te breiden.”
Omzet
De omzet van Algemene Zeeuwse groeide vorig jaar naar f 27,4 (25,5) mln. De brutopremie steeg met 8,2% naar f 25,8 (23,9) mln, waarvan voor eigen rekening f 19,3 (17,8) mln. In vergelijking met de markt (+5,3%) was de premiegroei bovengemiddeld. “Een bevredigende aanwas”, stelt de directie, hoewel zij teleurgesteld is over de reële premie-ontwikkeling in Brand, met 51% van de totaalpremie de grootste branche van de maatschappij.
Daarentegen nam de premie Ongevallen en ziekte toe door vooral de verkoop van ziekteverzuimpolissen. “De fraaie omzetstijging werd gekoppeld aan een zeer bevredigende brutomarge”, jubelt de directie. In de motorrijtuigenverzekering werd een licht positief technisch resultaat van bijna f 0,1 mln behaald tegen een negatief technisch resultaat van bijna f 1,0 mln in 1999.
Resultaat
Het afnemend gemiddeld technisch resultaat van de bedrijfstak zou volgens de directie toch moeten nopen tot het kritisch bezien van de premiestelling, maar “signalen hiervoor zien of horen wij in onze competitieve markt nog nauwelijks.” Door het uitblijven van millenniumschades viel een daarvoor door Algemene Zeeuwse gevormde voorziening van 366 mille volledig vrij. Het grootste deel (2,5 ton) werd toegevoegd aan de schadereserve voor ‘long tail’ bedrijfsaansprakelijkheidsrisico’s. Algemene Zeeuwse 2000 1999 (in f mln) omzet 27,4 25,5 brutopremie 25,8 23,9 w.v. ongevallen/ziekte 4,1 3,6 motorrijtuigen 6,8 5,8 brand 13,3 12,9 overige varia 1,7 1,5 technisch resultaat 1,5 1,3 w.v ongevallen/ziekte 0,9 0,6 motorrijtuigen 0,1 -1,0 brand 0,3 1,6 overige varia 0,2 0 bedrijfskosten 6,1 5,7 nettowinst 1,3 1,2 medewerkers 33 33

Reageer op dit artikel