nieuws

Alarmnummer voor hulp experts bij calamiteiten

Archief

De Stichting BCE Calamiteiten en projecten heeft met het oog op grootschalige rampen een alarmnummer geopend voor overheden, (semi-)overheidsinstanties en brancheorganisaties.

Voor slachtoffers of nabestaanden is een snelle en objectieve schadeafhandeling van groot belang. Via het alarmnummer (020-660.27.77) kunnen lokale en provinciale overheden, (semi-)overheidsinstellingen en brancheorganisaties de hulp inroepen van Stichting BCE Calamiteiten en Projecten, onderdeel van branchevereniging Bureau Coördinatie Expertise-Organisaties (BCE), waarbij een groot aantal registerexperts zijn aangesloten.
De hulpverlening bestaat onder meer uit: adequate coördinatie, registratie van schade, advies en tijdige informatie aan gedupeerden. Voor meer informatie is de stichting bereikbaar via tel. 010-242.68.88 of via http://calamiteiten.schade-expertise.org.

Reageer op dit artikel