nieuws

‘Akzo-Nobelverzekeraars’ samen verder als OZF

Archief

De ziektekostenverzekeraars OZF, OZF-Top en OZC (Concuras), die voornamelijk zijn opgericht voor het personeel van Akzo Nobel, zijn gefuseerd onder de naam OZF.

De nieuwe combinatie heeft ruim 23.000 hoofdverzekerden. OZF omvat de particuliere ziektekostenverzekering van (gepensioneerde) medewerkers van Akzo Nobel (21.500 verzekerden) en OZF-Top omvat de aanvullende ziekenfondsverzekeringen (18.000 polissen). OZC (Concuras) is opgericht voor de opvang van (ex)medewerkers van verzelfstandigde bedrijfsonderdelen en omvat behalve hoofdverzekeringen (1.550 verzekerden) ook aanvullende ziekenfondsverzekeringen (1.950 polissen). OZC (Concuras) staat ook open voor ‘buitenstaanders’. De fusie heeft eind vorige maand plaatsgevonden. Bij de nieuwe combinatie is ongeveer 70% van de verzekerden (oud-)medewerker (inclusief meeverzekerde) van Akzo Nobel, bij de overige 30% gaat het om (20) collectiviteiten met bedrijven van diverse aard.
Niet meegefuseerd is het ziekenfonds OZB. Dit fonds werd in 1997 opgericht ten behoeve van medewerkers van Akzo Nobel, maar staat – aangezien het een categoraal ziekenfonds niet is toegestaan – ook open voor ‘derden’. Het fonds heeft 21.500 verzekerden in de boeken onder wie medewerkers van Akzo Nobel inclusief hun meeverzekerden en 1.500 ‘buitenstaanders’.

Reageer op dit artikel