nieuws

Akkoord over sociaal plan Royal en Zwolsche

Archief

De vakbonden hebben met de directie van Royal Nederland en Zwolsche Algemeene (ZA) een akkoord gesloten over een sociaal plan. In het plan zijn afspraken gemaakt over standplaats- en functiewijzigingen.

“Afspraak is om het aantal standplaatswijzigingen tussen Nieuwegein en Utrecht zoveel mogelijk te beperken. Als de pogingen om de vestigingen in Nieuwegein te concentreren mislukken, volgt nieuw overleg”, aldus vakbond De Unie in een brief aan de leden.
In de fusieplannen is gemeld dat het levenbedrijf van Royal (240 medewerkers) verhuist naar Nieuwegein en wordt samengevoegd met Zwolsche Algemeene Leven (250 medewerkers). Het schadebedrijf van ZA (400 medewerkers) zal voor een deel worden overgeheveld van Nieuwegein naar Utrecht, of blijft volledig op de huidige locatie (zie AM 22, pag. 7).
Voor wat betreft de functiewijzigingen heeft de directie gesteld dat er geen gedwongen ontslagen zullen vallen en dat de werkgever de verplichting heeft om passend werk aan te bieden. De werknemer heeft de verplichting het passende werk te accepteren.
Ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden luidt de afspraak “…dat het nieuwe arbeidsvoorwaardenpakket op individueel niveau ten minste gelijkwaardig zal zijn aan het momentele arbeidsvoorwaardenpakket”.
Nieuwe directeur
Henri van Lent (56) is benoemd tot algemeen directeur van Zwolsche Algemeene. Hij is hiermee de opvolger van de eind juli op non-actief gezette Ben Degen. Van Lent is directievoorzitter van Royal Nederland Verzekeringsgroep, verantwoordelijk voor het schadebedrijf, en tevens beoogd directievoorzitter van de nieuw te vormen groepsdirectie.
Van deze nieuwe groepsdirectie maken verder Frank Rosenmuller (Royal Nederland Leven), Dirk Schoon (Financiën, Royal), Lex de Grunt (ICT, Zwolsche) en Paul Versteeg (assetmanagement, Zwolsche) deel uit. De verwachting is dat de fusie tussen ZA en Royal Nederland kort na de zomer zal zijn afgerond.
Henri van Lent gaat de kar trekken bij ZA.

Reageer op dit artikel