nieuws

Agis komt volgend jaar met Verzuim Interventie Plan

Archief

Agis komt begin volgend jaar met het Verzuim Interventie Plan, een op maat te snijden pakket arbeidsgerelateerde zorg waarmee de werkgever het verzuim in zijn bedrijf kan beperken.

Het Verzuim Interventie Plan is, zoals de naam aangeeft, bedoeld om het verzuim te bekorten, maar ook om het verzuim te voorkomen. Het gaat onder meer om preventieprogramma’s, interventiemogelijkheden, en paramedische zorg. Het pakket kan door de werkgever worden gesloten als aanvulling op het (gemengde) collectieve ziektekostencontract maar kan ook (de premie zal dan iets hoger liggen) worden gesloten door een werkgever die het ziektekostencontract elders heeft ondergebracht.
De werkgever stelt samen met Agis (desgewenst in samenspraak met de arbodienst) de inhoud van het pakket vast. “Het pakket wordt afgestemd op de aard van het bedrijf”, zegt Pieter Kroezen van de raad van bestuur. “Een verhuisbedrijf zal uiteraard een ander pakket nodig hebben dan een kantoororganisatie.”
Het Verzuim Interventie Plan omvat zaken die behoren tot de reguliere zorg maar waarbij de zorg anders of sneller wordt aangepakt. Het kan hierbij gaan om zaken als versnelde diagnostiek en behandeling in privé-klinieken. “Het pakket omvat ook niet-reguliere zorg, zoals therapie voor RSI, de diensten van een rugadviescentrum, speciale fysiotherapeutische behandelingen, en behandeling met een alternatieve niersteenvergruizer. Het kan ook gaan om aanpassingen op de werkplek of in de auto van de werknemer.”
Vergoedingen
“Het Verzuim Interventie Plan hanteert een maximum verzekerd bedrag van # 50.000 voor een bedrijf tot 100 werknemers”, zegt Kroezen. Er wordt 50% vergoed van de zaken die rechtstreeks aan derden moeten worden betaald (zoals aanpassingen op de werkplek). Hierbij geldt per werknemer een maximum van # 750 per jaar.
De premie voor het collectieve contract is – afgezien van de afgesproken inhoud – gebaseerd op het ziekteverzuimpercentage bij de werkgever.

Reageer op dit artikel