nieuws

Agis in zee met Atlant Cardio

Archief

Verzekerden van Agis kunnen vanaf begin volgend jaar terecht bij Alant Cardio, een medisch centrum voor hart- en vaataandoeningen.

Atlant Cardio in Amsterdam houdt zich vooral bezig met programma’s in de revalidatie- en preventiesfeer. “Het gaat om zorg die in de regel te licht is voor het ziekenhuis en te zwaar voor de huisarts.” Atlant is de eerste in een reeks van gespecialiseerde medische centra. Op stapel staat een behandelcentrum in Utrecht voor vrouwengeneeskunde. Agis (Anova, Anoz, ZAO en Cardian) zegt niet financieel deel te nemen in de centra. “Wij sturen verzekerden naar Atlant Cardio en steunen het initiatief in woord en daad.” De diensten van Atlant Cardio zijn beschikbaar voor zowel de particuliere- als de ziekenfondsverzekerden van Agis.
Atlant Cardio is op dit moment nog een particuliere kliniek die niet als zodanig door de overheid is aangewezen. Dat betekent dat Agis de betreffende kosten voor ziekenfondsverzekerden niet vergoed krijgt uit de centrale kas. Agis wil het probleem niet oplossen door bijvoorbeeld de service onder te brengen in de aanvullende verzekering. “Wij zoeken uit, welke status het centrum moet krijgen om wél voor vergoeding in aanmerking te komen”, zegt Joop Hendriks, lid van de raad van bestuur. “Er zijn vier mogelijkheden. Het wordt aangemerkt als buitenpolikliniek van een ziekenhuis, als huisartsenlaboratorium, als polikliniek van ene medisch specialist, of het krijgt een vergunning als privékliniek.

Reageer op dit artikel