nieuws

Afsluitprovisie

Archief

Delta Lloyd heeft haar resolute besluit de afsluitprovisie af te schaffen ten gunste van de doorlopende provisie, aanmerkelijk moeten nuanceren

Het intermediair loopt er niet warm voor, lees: brengt de productie liever bij concurrerende maatschappijen die wél afsluitprovisie blijven betalen. Dit kan de portemonnee van zelfs een maatschappij die “modern, klantvriendelijk en maatschappelijk bewust” wil zijn, niet velen. Delta Lloyd volgt daarmee het voorbeeld van andere levensverzekeraars die om commerciële redenen door de knieën zijn gegaan. De discussie over wel of geen afsluitprovisie loopt al enkele jaren en is sterk gevoed door de roep vanuit maatschappij en politiek om de hoogte van de afkoopwaarde van levenpolissen te verbeteren. Een signaal dat door het Verbond is overgenomen, maar niet massaal weerklank heeft gevonden bij de achterban. Niet dat de intermediaire verzekeraars niet zouden willen, maar zij stuiten op verzet van met name leven- en hypotheekkantoren die hun bedrijfsproces hebben afgestemd op de hoogte van de afsluitprovisie. Hen ontbreekt het aan goede wil om hun verkooporganisatie anders in te richten. Dit denken is niet alleen kortzichtig, maar gaat ook geheel voorbij aan de realiteit. Het groeiende consumentisme en daarmee de roep om transparantie dwingt de markt meer opening van zaken te geven. Dat de consument tevreden is met het provisiestelsel, zoals NN-directievoorzitter Bert Richaers op het VB-congres opmerkte, is een tevredenheid gebaseerd op onwetendheid. Als de consument op de hoogte zou zijn van de hoogte van de afsluitprovisies zou die tevredenheid rap omslaan in afkeer van het intermediair dat toch als zijn ‘vertrouwensman’ over de vloer komt. Directielid Frank Elion van Delta Lloyd kiest wat dat betreft een beter spoor als hij zegt dat “het verstandiger is op deze trend in te spelen dan je ogen ervoor te sluiten”. En met deze uitspraak doelde Elion zeker niet alleen op het intermediair. Spreiding van de provisie over de looptijd van de polis draagt bij aan een verhoging van de afkoopwaarde voor de consument, een beperking van het terugboekings- en frauderisico voor maatschappijen en een opwaardering van de levenportefeuille voor het intermediair. Bovendien vragen complexe beleggingsgebonden producten – meer dan traditionele levenpolissen – over de gehele looptijd adviesbegeleiding. Dit alles stelt de tussenpersoon in staat om het eigen(provisie)belang principieel ondergeschikt te maken aan het belang van de klant. Mede hierdoor zal de branche gezuiverd kunnen worden van hit- en-runkantoren die de levenbranche als een ‘graaimarkt’ beschouwen en daartoe hun schromelijk gebrek aan vakkennis – zelfs profvoetballers moeten het kunnen (zie ERG) – compenseren met een vlotte babbel. Jagen naar provisie betaalt zich louter op korte termijn uit. Vakmanschap in de vorm van een écht onafhankelijk deskundig verkoopadvies loont altijd. Wim Abrahamse wabrahamse@kluwer.nl

Reageer op dit artikel