nieuws

Afgeschreven naam Reaal vervangt label Hooge Huys

Archief

De naam Reaal Verzekeringen keert terug in verzekeringsland. Het label, drie jaar geleden nog geschrapt (op Reaal Overlijdenszorg na), komt april 2004 in de plaats van de tachtig jaar oude naam Hooge Huys. De strategie wijzigt inhoudelijk niet: Reaal blijft alleen polissen verkopen via het intermediair.

SNS Reaal Groep wil met de naamswijziging “de samenhang binnen de groep vergroten”; zowel het concern, als SNS Bank en Reaal Verzekeringen hanteren straks hetzelfde beeldmerk: de caleidoscoop. “We willen onderstrepen dat we familie van elkaar zijn”, aldus directievoorzitter Sjoerd van Keulen. “De caleidoscoop gaat het hart vormen van alle logo’s: een onmiskenbaar herkenningsteken voor de markt. Samen vormen we een innovatieve retail-bankverzekeraar.”
Een tweede reden voor het vervangen van het verzekeringslabel is dat de geholpen bekendheid van de naam Reaal nog altijd bijna 80% is. Recent Nipo-onderzoek wijst uit dat de naamsbekendheid van Hooge Huys nauwelijks groter is. Een herleving van de kreten ‘Reaal regelt ’t allemaal’ en ‘Foutje bedankt’ moeten echter niet worden verwacht. “Nee, Rijk de Gooijer komt zeker niet terug”, benadrukt communicatiedirecteur Ad Brits. Er staat wel een grootschalige (televisie)campagne gepland. “We moeten de naam Reaal opnieuw laden, waarbij we goed gebruik kunnen maken van de bekendheid van de naam. Reaal wordt anders neergezet en ingevuld dan voorheen.”
Applaus
De medewerkers in Utrecht – de vroegere thuisbasis van Reaal – hebben volgens Brits enthousiast gereageerd op de plannen. “Er werd geapplaudisseerd.” In Alkmaar – waar in 1931 de naam Hooge Huys ontstond – was dat niet het geval. “Maar er was ook geen fluitconcert voor Cor van den Bos, hoor”, stelt Hooge Huys-woordvoerder Marcel Evertsen. “Het is duidelijk dat er in Alkmaar meer gevoel is voor de naam Hooge Huys en dat daar dus ook veel kritische vragen zijn gesteld. Van den Bos heeft benadrukt dat we voor dezelfde waarden blijven staan en dat we straks alleen een nog sterker merk hebben, waar iedereen ook trots op kan zijn.”
Exact een jaar geleden werd in de bankfilialen een nieuwe huisstijl gelanceerd en leek Reaal te gaan verdwijnen uit de holdingnaam. De banktak heet nu SNS Bank, de captive-assurantiekantoren heten SNS Assurantiën en nu willen jullie benadrukken één familie te zijn. Voor een vervanging van Hooge Huys komt SNS Verzekeringen dan toch als eerste in aanmerking?
Brits: “We vinden het belangrijk om een helder en duidelijk verzekeringsmerk te hebben dat alleen zaken doet via het intermediaire kanaal. Onze visie is om de groepsnaam SNS Reaal te behouden en dat maakt invoering van een nog steeds sterk merk als Reaal mogelijk. Het maakt ook meer duidelijk dat de verzekeraar een belangrijk onderdeel is van de groep.”
Volgens Brits is alle in Hooge Huys gestoken energie niet verspild. “De merknaam gaat weg, maar de merkwaarde blijft.” Wel is de geplande najaarscampagne van Hooge Huys afgelast. “Dat geld stoppen we in Reaal.”
Andere labels
SNS Reaal beslist later over de toekomst van de (niche)labels Proteq en ASN-, BLG- en CVB Bank. “We zullen nu, in overleg met de directies, per label gaan bekijken wat de toegevoegde waarde ervan is; of en hoe we de verbondenheid met SNS Reaal gaan aanbrengen”, aldus Brits. Het schrappen van een van deze labels is volgens hem niet aan de orde.
Besluiten zijn evenmin genomen over een in De Telegraaf gesuggereerde beursgang. Sterker nog, er blijken geen concrete plannen te zijn. In 1999 sprak toenmalig topman Jan Vugts de wens tot een beursgang uit, maar enkele magere beursjaren deden dat idee snel in de ijskast belanden.
Hooge Huys
De naam Hooge Huys is in 1931 ontstaan. De Noord-Hollandse Levensverzekering Maatschappij van 1891 verhuisde in dat jaar naar een ander pand in Alkmaar, een trapgevelhuis dat decennialang als beeldmerk van de maatschappij heeft gediend. Omdat op de betreffende plek in de middeleeuwen een gebouw had gestaan dat vanwege zijn hoogte Het Hooge Huys heette, veranderde de verzekeraar in 1931 zijn naam in ’t Hooge Huys.
In de jaren vijftig was het pand van Hooge Huys erg bekend bij minder rijke gezinnen. Zij hadden een miniatuur van het gebouw als spaarklok op de schoorsteenmantel staan. Om de klok te laten lopen moest er regelmatig een stuiver in. De verzekeringsagent kwam eens in de zoveel tijd langs om met een sleutel de klok te openen en het gespaarde geld mee te nemen.

Reageer op dit artikel