nieuws

Aegon moet fors extra reserveren voor gegarandeerde aandelenproducten

Archief

De inzakkende beurskoersen dwongen Aegon Nederland vorig jaar extra voorzieningen te treffen voor haar aandelenproducten met gegarandeerde uitkering. De winst van het concern ging mede daardoor fors onderuit bij een iets lagere omzet. Met name het levenbedrijf betaalde de rekening.

De omzet van Aegon Nederland kwam uit op e 6.052 (6.073) mln, 0,4% minder dan in 2001. Het premie-inkomen in ons land daalde met 1% tot e 4.182 (4.205) mln. Provisies en kosten stegen met 20% tot e 666 mln. De nettowinst daalde met 25% tot e 523 (696) mln.
De opbrengst uit beleggingen voor rekening van polishouders kelderde vorig jaar naar e -1.165 (-155) mln. De maatschappijbeleggingen (inclusief Schade en Zorg) leverden e 1.454 (1.484) mln op. Door de slechte situatie op de aandelenmarken moesten extra voorzieningen voor levenproducten met een gegarandeerde uitkering worden getroffen van in totaal e 209 mln, waarvan e 25 mln in het vierde kwartaal. “Dit is het moeilijkste financiële jaar dat wij ons kunnen herinneren”, verklaarde bestuursvoorzitter Donald Shepard in een toelichting op de jaarcijfers.
Levenbedrijf
Bij het Nederlandse levenbedrijf daalde de premieomzet met 2% tot e 3.573 (3.637) mln. De periodieke premies liepen met bijna 8% terug tot 1.895 (2.055) mln. Het totaal aan koopsommen steeg weliswaar met 6,1% naar e 1.678 (1.582) mln, waarvan e 559 mln in het vierde kwartaal. De groei dankt Aegon aan collectieve pensioencontracten, waaronder dat van TKP Pensioen. “De verkoop aan particulieren daalde door veranderingen in de fiscale wetgeving en de ontwikkeling op de aandelenmarkten”, aldus Aegon. De nieuwe levenproductie daalde tot e 345 mln (-2%), ondanks een opleving in het vierde kwartaal. Toen beliep de nieuwe levenproductie e 83 mln (+5%).
De brutowinst van het levenbedrijf ging met een kwart achteruit naar e 601 (806) mln. Het resultaat uit traditionele levenpolissen nam met 10% af tot e 552 mln door lagere renteopbrengsten en een hoger polisverval. Hiervan kwam e 142 mln voor rekening van het vierde kwartaal. Het resultaat van producten voor rekening van polishouders kelderde van e 192 mln in 2001 naar e 49 mln vorig jaar, waarvan e 6 mln in het vierde kwartaal.
Schadebedrijf
Het relatief bescheiden schadebedrijf (exclusief ziektekosten en ongevallen) van Aegon zag vorig jaar in ons land de brutopremie toenemen tot e 447 (422) mln, een groei van 6%. In Ziektekosten en Ongevallen nam de premieomzet met 11% toe tot e 162 (146) mln.
De brutowinst van het schadebedrijf liep in 2002 met 35% terug naar e 24 (37) mln. Als oorzaken noemt Aegon de schadeclaims vanwege de stormen in oktober en de lagere beleggingsopbrengsten. Dat laatste was ook mede debet aan de lagere brutowinst in Ziektekosten en Ongevallen. In deze branche ging het resultaat met 28% omlaag naar e 26 (36) mln. Een andere oorzaak was volgens het concern ook de hogere schadeclaims.
Wereldwijd
Wereldwijd beliep de omzet van Aegon e 31.144 (31.895) mln, een daling van 2%. De brutopremies gingen met 1% terug tot e 21.356 (21.578) mln, waarvan Leven e 17.741 (18.281) mln, Ziektekosten en Ongevallen e 2.848 (2.558) mln en Schade e 767 (739) mln.
De nettowinst viel 35% lager uit: e 1.547 mln. Dit resultaat werd gedrukt door extra voorzieningen voor kredietrisico’s en levenproducten met garandeerde uitkeringen van e 817 mln, respectievelijk e 482 mln en een versnelde afschrijving van acquisitiekosten van e 450 mln. Positieve invloed was de overname van verzekeraar J.C. Penny (e 94 mln).
Het eigen vermogen van het concern nam af tot e 14.231 (15.923) mln.

Reageer op dit artikel