nieuws

Aegon komt gedupeerden Bouwman financieel tegemoet

Archief

Aegon heeft een regeling getroffen met klanten van het failliete intermediairbedrijf Bouwman Consultancy (Westerbork). Het gaat om 59 mensen die zijn verenigd in de Stichting Gedupeerden P. Bouwman Consultancy. Zij krijgen gemiddeld 70% van hun directe schade vergoed.

Die schade hebben zij opgelopen via de vennootschap PB Vermogensbeheer, waar gelden van Bouwman-klanten zouden worden belegd. In werkelijkheid werden er andere dingen met het geld gedaan, waardoor bij het faillissement – november 2000 – een post van ( 6,0 mln aan verdwenen beleggingsgelden openstond. De Stichting Gedupeerden P. Bouwman Stichting, waar de meeste slachtoffers zich bij hebben aangesloten, is goed voor een claim van ruim ( 5,6 mln.
Afhankelijk van het aantal Aegon-producten dat een lid van de stichting heeft, krijgt deze een financiële vergoeding voor de schade. Gemiddeld komt de tegemoetkoming op 70% van de totale schade uit. “Accountants moeten nog uitrekenen hoeveel dat per individu gaat worden, maar wij schatten in totaal ( 4 mln tot ( 5 mln te gaan betalen”, zo stelt Aegon-woordvoerder Jan Driessen. In het faillissement van Bouwman zelf denkt de maatschappij op een verlies van ( 6 mln uit te komen; het intermediairbedrijf was via portefeuille-aankopen en hypothecaire leningen namelijk voor ( 12,6 mln gefinancierd door Aegon.
Volgens advocaat P.J. van Steen van de stichting gaan de 59 Bouwman-klanten het geld uiteindelijk anders verdelen. “Men is overeengekomen alles in één pot te doen en dat naar rato van de omvang van de claim te verdelen. Heel solidair.” Van Steen is zeer content met de getroffen schikking. “Dit is een substantiële bijdrage en zeker in een faillissementssituatie een bevredigend resultaat.”
Juridische noodzaak
Aegon komt tegemoet in de schade “ook al is een juridische noodzaak daartoe niet aanwezig”, zo benadrukt de maatschappij. “Het is een coulante geste”, zegt Driessen. “We voelen ons maatschappelijk verantwoordelijk. Dat heeft directielid Theo Bouts al eerder gezegd in ons eigen personeelsblad. En als je dat gevoel inhoud wilt geven, dan moet je een gebaar als dit maken. We hebben er lang over vergaderd, want we moeten er juridisch gezien natuurlijk voor waken dat dit een precedentwerking heeft en daarmee een vrijbrief wordt voor andere tussenpersonen. Maar dit lijkt ons de beste oplossing.”
Volgens Driessen heeft Aegon het besluit genomen na diverse verhalen van gedupeerden te hebben aangehoord. “Klanten zijn naar Bouwman gegaan, mede omdat ze vertrouwen hadden in Aegon en in de producten van Aegon. Juridisch zijn we niet verantwoordelijk voor eventuele misstappen van een tussenpersoon, maar we voelden ons in dit geval wel moreel verantwoordelijk.”
Door een schikking te treffen met de stichting voorkomt Aegon pijnlijke verhoren voor de rechtbank in Assen. Advocaat Van Steen had, ter voorbereiding op een civiele procedure en schadeloosstellingen, namelijk om voorlopige getuigenverhoren verzocht van onder meer directielid Bouts en Aegon-topman Kees Storm. De verhoren zouden deze week hebben plaatsgevonden.
Arrestaties
Intussen loopt tegen de ex-bestuurders van P. Bouwman Consultancy een strafrechtelijke procedure. Het interregionale fraudeteam Groningen verrichtte in dat kader in augustus zes arrestaties. In de aanklacht staan de volgende vergrijpen: oplichting, verduistering, valsheid in geschrifte, overtreding van de Wet Toezicht Kredietwezen en deelname aan een criminele organisatie.
Op 7 september kwamen de laatste twee arrestanten vrij, Peter Bouwman zelf en diens partner Dita Leeuwerik. “Het onderzoek is nog in volle gang”, aldus politiewoordvoerder Pieter Boomsma. Hij verwacht geen verdere arrestaties.

Reageer op dit artikel