nieuws

Aegon breidt Zakenpakket uit met milieuschadepolis

Archief

Aegon breidt haar pakketpolis voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) uit met een (eenvoudige) milieuschadepolis. Om het nieuwe schadeproduct onder de aandacht van de verzekerde mkb-bedrijven te brengen, houdt de maatschappij een wervingsactie in samenwerking met het intermediair.

In een toelichting op de introductie van de milieuschadeverzekering wijst Aegon het intermediair en de verzekerde mkb-bedrijven op de noodzaak van een aansprakelijkheidsdekking voor diverse vormen van milieuvervuiling, zoals verontreiniging door schoonmaakmiddelen en asbest. De actie die het product onder de aandacht moet brengen van “enkele duizenden verzekerde bedrijven” wordt uitgevoerd in samenwerking met maximaal 1.500 tussenpersonen.
Onder de dekking van de nieuwe verzekeringsrubriek vallen de kosten van sanering van grond, grond- en oppervlaktewater op het eigen bedrijfsterrein en op het aangrenzende terrein, al of niet als gevolg van werkzaamheden voor derden. Verder zijn gedekt de kosten van het opruimen en afvoeren van asbest en voor verweersbijstand bij milieuschade.
De premie voor de rubriek Milieuschadeverzekering op de pakketpolis bedraagt e 65 per jaar. Indien de verzekerde – na drie jaar – geen schade claimt, heeft hij recht op premierestitutie van ten hoogste 10% voor elk schadevrij jaar. De nieuwe dekking telt mee voor de pakketkorting, die kan oplopen tot eveneens maximaal 10% bij vier of meer verzekerde rubrieken.

Reageer op dit artikel