nieuws

Aegon biedt Aemergo-polis nu ook alleen voor kinderen aan

Archief

Aemergo, de polis van Aegon voor medische behandeling in de VS, kan nu ook uitsluitend voor de kinderen in een gezin worden gesloten.

Tot nu kon de Aemergo, een aanvullend ziektekostenproduct voor behandeling in de VS van een aantal ernstige aandoeningen, voor kinderen uitsluitend worden gesloten in combinatie met de ouders. In zulke gevallen moet het gaan om alle kinderen in het gezin plus beide ouders. Volgens Aegon is vanuit consumenten gevraagd om de mogelijkheid uitsluitend kinderen te verzekeren. Bij deze mogelijkheid gaat Aegon twee leeftijdcategorieën en twee premies hanteren. Voor de categorie 1 t/m 19 jaar gaat een jaarpremie gelden van f 325 en voor de categorie 20 t/m 26 jaar f 563.
In de bestaande situatie geldt een kinderjaarpremie voor 1-19-jarigen van f 260, en worden verzekerden in de categorie 20-29 jaar beschouwd als volwassen verzekerden waarvoor een premie geldt van f 450. Zo op het oog lijkt het er op dat ouders met kinderen in de leeftijdcategorie van 20-26 jaar er voor zullen kiezen deze kinderen niet als zodanig bij Aegon aan te melden, maar hun zullen vragen zichzelf aan te laten melden als zelfstandig verzekerde. Dat scheelt immers f 113 per kind per jaar. Volgens Aegon-woordvoeder Jan Driessen wordt dit verhinderd, doordat vanaf het 20e jaar wordt gevraagd naar het beroep. Wie geen beroep heeft en studeert, valt onder de speciale kinderregeling.
Duurder
Dat de ‘kinderregeling’ duurder uitpakt, kan Driessen verklaren. “De reguliere premie is in aanvang eigenlijk te laag, maar is er op gebaseerd dat de polis blijft doorlopen en de verzekerde bij het ouder worden steeds meer gaat betalen.” De volwassenenpremie stijgt namelijk in categorieën van vijf jaar van f 450 naar f 5.830. Bij de kinderregeling houdt Aegon er daarentegen rekening mee, dat de kinderen de polis die de ouders voor hen sloten, op een gegeven moment niet zullen voortzetten.
Aemergo werd vorig jaar zomer gelanceerd. Driessen wil niet zeggen hoeveel polissen er zijn gesloten. Bij de start zei hij dat hij er vanuit ging dat Aegon bij het sluiten van de tienduizendste polis wel aan de weg zou gaan timmeren. De conclusie lijkt dan ook gerechtvaardigd dat dit aantal nog niet behaald is.

Reageer op dit artikel