nieuws

Actuele lijfrentepolis Centraal Beheer

Archief

Achmea-dochter Centraal Beheer heeft een nieuwe lijfrenteverzekering in beleggingseenheden ontwikkeld, afgestemd op het nieuwe belastingplan.

Het Toekomst Investerings Plan gaat uit van een premiebetaling van f 2.283 per jaar (f 190,25 per maand), gelijk aan de fiscale basisaftrek voor lijfrentepremies. Hogere premies en koopsompremies zijn mogelijk, mits een pensioentekort kan worden aangetoond; de minimale maandpremie is f 25.
De premies worden, net als bij de oude Beleggings Groei Polis, belegd in het eigen Aandelen Fonds Nederland. Centraal Beheer rekent voorbeeldkapitalen onder meer voor aan de hand van een gemiddeld fondsrendement van 18,0%. Vóór de aandeleninvestering wordt 7% aan kosten ingehouden. Polishouders die aanspraak kunnen maken op een werkgeverskorting van Centraal Beheer, leveren maar 5% kosten in. Als overlijdensrisico is 90% van de fondswaarde verzekerd, om te zetten in een nabestaandenlijfrente.

Reageer op dit artikel