nieuws

Actuarieel Genootschap stelt nieuwe sterftetafels vast

Archief

De Commissie Sterftetafels van het Actuarieel Genootschap heeft nieuwe sterftetafels vastgesteld. De nieuwe tafels, over de jaren 1990 tot en met 1995, worden nog deze maand gepubliceerd.

De nieuwste sterftetafels, gebaseerd op cijfers van het CBS, vertonen weinig schokkende veranderingen. De gemiddelde levensverwachting is andermaal iets gestegen. “Opmerkelijk is wel dat de stijging bij mannen groter is dan bij vrouwen”, aldus Joost van de Ven, directielid bij Alhermij en voorzitter van de Commissie Sterftetafels. “Het verschil tussen mannen en de ouder wordende vrouwen wordt dus iets kleiner.”
Naar een oorzaak hiervoor kan Van de Ven alleen maar gissen. “Wellicht is dit een gevolg van het feit dat vrouwen meer en meer een leven als een man gaan leiden, met name op het arbeidsvlak.”
De hogere levensverwachting heeft twee consequenties: overlijdensrisicoverzekeringen kunnen goedkoper worden terwijl pensioen- en lijfrenteverzekeringen vanwege het ‘lang-leven-risico’ iets duurder kunnen worden.
De belangrijkste bezigheid van de Commissie Sterftetafels is het afronden van de sterftequotiënten, waardoor de grafieken een vloeiend verloop gaan vertonen. Dit om fluctuaties in premiestellingen te voorkomen.
Van de Ven: “De levensverwachtingen kan op bijvoorbeeld 27-jarige leeftijd hoger zijn dan op 28-jarige leeftijd. Dat klinkt gek, maar uit de CBS-cijfers blijkt dit toch echt. Dergelijke verschillen proberen wij glad te strijken.”
Verzekerdensterfte
Een meer opvallend fenomeen is het feit dat klanten van pensioenfondsen en verzekeraars gemiddeld ouder worden dan de ‘doorsnee-Nederlander’. Van de Ven: “De CBS-cijfers zijn op de gehele bevolking gebaseerd. De bevolkingssterfte verschilt echter van de zogenoemde verzekerdensterfte.”
“Mensen die zich hebben verzekerd hebben een voorselectie doorlopen, waardoor de slechtste risico’s eruit zijn geselecteerd. Daarnaast komen relatief meer verzekerden uit de hogere sociale klassen, die nu eenmaal langer leven. Kortom: een verzekerd persoon heeft een hogere levensverwachting dan de gemiddelde Nederlander.”
Hoe groot die marge is, is volgens Van de Ven niet duidelijk omdat daar in Nederland niet of nauwelijks cijfers over worden bijgehouden. “Maar in Angelsaksische landen is het gemeengoed dat verzekeraars hun sterftecijfers baseren op de verzekerdenpopulatie en niet op de gehele populatie”, aldus Van de Ven.
In Nederland is dat nog niet te verwachten. “Binnen het Actuarieel Genootschap kijken we wel naar externe factoren die van invloed zijn op de sterftecijfers, waarbij ook dit fenomeen wordt meegenomen. Maar dat staat nog in de kinderschoenen. Het staat verzekeraars momenteel geheel vrij om hiermee rekening te houden in de premiestelling.”
De nieuwe sterftetafels zijn (inclusief diskette) te bestellen door middel van een inschrijfformulier. Dit formulier kan telefonisch worden opgevraagd bij het Actuarieel Genootschap: 0348-439.641.

Reageer op dit artikel