nieuws

‘ACT informeert wél voldoende’

Archief

“Uit het artikel ‘Tussenpersoon werkt hard aan de Euro’ (AM 13, pag. 45) komt naar voren dat er blijkbaar sprake is van een verschil tussen datgene wat ACT communiceert aan de betreffende relaties en wat men zich hiervan meent te herinneren”, schrijft ACT-directeur Jack Moormann aan AssurantieMagazine. Bij zijn brief verstuurde hij twee themanummers van het relatieblad ACTief die geheel zijn gewijd aan de euro.

Uit deze twee nummers blijkt dat het systeemhuis zijn relaties goed op de hoogte houdt van de stand van zaken rondom de euroconversie. AM kan zich echter voorstellen dat tussenpersonen zoveel informatiebulletins van verzekeraars, systeemhuizen en andere partijen op hun bureau krijgen dat ze door de bomen het bos niet meer zien, en dat is jammer.

Reageer op dit artikel