nieuws

Achmea verwerft drie bedrijfspensioenfondsen

Archief

Achmea krijgt per 1 januari komend jaar de administratie van drie nieuwe ondernemingspensioenfondsen in beheer. Daarmee komt het aantal uit te voeren administraties van ondernemingspensioenfondsen op elf.

Twee van de drie ondernemingspensioenfondsen, Dexia Bank Nederland (Amsterdam) en Billiton International Metals (Den Haag), worden in beheer genomen door PVF Achmea, een van de pensioenuitvoerders van het Achmea-concern. Het pensioenfonds van zonweringenfabrikant Blydenstein-Willink (vermogen e 60 mln) in Eibergen telt zo’n 3.300 premievrije polissen en achthonderd gepensioneerden en is ondergebracht bij Centraal Beheer Achmea.
Ondernemingspensioenfondsen zien in toenemende mate voordelen in het uitbesteden van hun administratie. Zij willen zo anticiperen op komende nieuwe wet- en regelgeving, die vereist dat er een strikte organisatorische scheiding komt tussen het besturen van een pensioenfonds en de uitvoering van de pensioenregelingen. Een andere reden van uitbesteding is een bedrijfseconomische; steeds meer organisaties focussen zich op hun kernactiviteiten.

Reageer op dit artikel