nieuws

Accenture: ‘Uitbesteden kan schadebranche ¦ 1 mld opleveren’

Archief

Uit onderzoek door adviesbureau Accenture (voorheen Andersen) is gebleken dat de Nederlandse schadeverzekeraars hun gezamenlijk resultaat met bijna f 1 mld kunnen verbeteren door de schade-afhandeling te optimaliseren.

Accenture organiseerde onlangs een seminar met het onderwerp ‘Meer winst door schadebehandeling’. Marco Brocken, partner bij Accenture, stelde daar dat verzekeraars 15% kunnen besparen op schade-uitkeringen door hun schadeprocessen te optimaliseren. Deze uitspraak werd ingegeven door de ervaringen die het bedrijf heeft opgedaan bij Europese en Amerikaanse verzekeraars. Daaruit bleek dat verbeteringstrajecten hebben geleid tot meer klantbehoud en een verlaging van de totale kosten met drie tot vijf procentpunten. Dat zou voor de Nederlandse schadeverzekeraars een potentiële verbetering betekenen van f 570 tot 950 mln.
Brocken: “Wij hebben een onderzoek gedaan naar vijfduizend schadedossiers en 2.500 schade-afhandelaars geïnterviewd. Naar aanleiding daarvan hebben wij aanbevelingen gedaan over onder meer procesverbeteringen. Na analyse van die gegevens kwamen wij tot deze cijfers”.De grootste besparingen zijn te maken in de backoffice, voornamelijk door middel van uitbesteding en IT-verbeteringen.

Reageer op dit artikel