nieuws

ABP vraagt pensioenverzekerden machtiging voor gebruik gegevens

Archief

Pensioenfonds ABP vraagt deelnemers aan de collectieve pensioenregeling een machtiging te ondertekenen, waarmee dochterbedrijf ABP Verzekeringen op maat gesneden verzekeringsdiensten kan aanbieden.

’s Lands grootste pensioenfonds wil hiermee de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds omzeilen. Die schrijft voor dat verzekeringsdochters van pensioenfondsen niet meer over de gegevens van de pensioendeelnemers mogen beschikken. Verder mogen de dochterbedrijven vanaf 1 januari niet langer de naam en het logo van het pensioenfonds gebruiken.
Het ABP heeft deelnemers een machtiging gevraagd voor het gebruik van gegevens over naam, adres en woonplaats, over (pre)pensioen en (pre)pensioenopbouw en over burgerlijke staat en gezinssamenstelling. “ABP Verzekeringen gebruikt deze gegevens alleen om haar polisadministratie actueel te houden. Verder mag ABP Verzekeringen deze gegevens gebruiken om mij inzicht te bieden in de producten van ABP Verzekeringen die, in aansluiting op de collectieve regelingen, passen bij mijn individuele situatie”, zo luidt de toelichtende tekst. De deelnemer kan de machtiging zelf intrekken.
Directievoorzitter John Neervens gaf al eerder aan niets te zien in de regels van de Wet verplichte deelneming aan bedrijfstakpensioenfondsen. “Het consumentenbelang is met deze wet niet gediend. Wij zullen maatregelen nemen die dit consumentenbelang, in termen van service en een gedifferentieerd productenpakket, zo mogelijk overeind houden”, zo nam Neervens een voorschot op de machtigingsactie.
Het ABP zegt zijn deelnemers een zo compleet mogelijk beeld van de pensioensituatie te willen geven. Zo wil het pensioenfonds op het jaarlijkse pensioenoverzicht niet alleen de opgebouwde pensioenrechten weergeven, maar tevens de aanspraken uit verzekeringspolissen van ABP Verzekeringen. Datzelfde overzicht moeten deelnemers op een beveiligd deel van de internetsite www.abp.nl kunnen zien.
Het verzoek tot ondertekening van de machtiging heeft het ABP gestuurd naar alle mensen die één of meer polissen hebben lopen bij ABP Verzekeringen. Het pensioenfonds wil het aantal niet noemen; het gaat naar schatting om 400.000 tot 500.000 werknemers uit de overheids- en onderwijssector. In totaal zijn bij het ABP 930.000 actieve deelnemers aangesloten.
PGGM
Het pensioenfonds voor de zorg- en welzijnssector PGGM, met 890.000 actieve deelnemers het tweede pensioenfonds van Nederland, volgt wellicht het voorbeeld van het ABP. Een beslissing daarover is nog niet gevallen. Wel opent het Zeister fonds op 1 juli een apart loket voor aanvullende producten, genaamd PGGM Advies. “We volstaan voorlopig in het informeren van werkgevers en hopen dat zij hun werknemers wijzen op het bestaan van PGGM Advies en dus op de aanvullende verzekeringsproducten van PGGM Verzekeringen”, aldus woordvoerster Ellen Habermeel.
SFB Verzekeringen zegt zeker geen machtigingen te gaan vragen aan de 210.000 actieve deelnemers van het gelieerde pensioenfonds. “Wij gebruiken geen gegevens van het pensioenfonds”, zo luidt de verklaring daarvoor. Van een naamswijziging zal geen sprake zijn. “Het gaat om het Bedrijfspensioenfonds voor de Bouwnijverheid, terwijl wij SFB heten. Geen enkel probleem dus.”

Reageer op dit artikel