nieuws

Aanvullende polissen van Nuts naar Ohra

Archief

Bij Delta Lloyd Nuts Ohra zijn de aanvullende ziekenfondsverzekeringen van Nuts, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2001, overgedragen aan Ohra.

De overdracht heeft te maken met een herschikking. Nadat de particuliere ziektekostenverzekeringen van Nuts waren overgeheveld naar Delta Lloyd, geldt het label Delta Lloyd als het intermediairlabel en het label Ohra als het direct-writinglabel.
Een aanvullende ziekenfondsverzekering is nu dus mogelijk onder het label Delta Lloyd of onder het label Ohra. Omdat de aanvullende verzekeringen van Nuts vrijwel alle tot stand zijn gekomen via direct writing, is de betreffende portefeuille naar Ohra overgeheveld. Het gaat om de polissen AV Plus, AV Extra, AV Excellent, AV Uniek, Tanden Gaaf Polis en de klassedekking (voor ziekenfondsverzekerden).

Reageer op dit artikel