nieuws

Aantal NHG-hypotheken vorig jaar bijna 62.000

Archief

Vorig jaar zijn er bijna 62.000 hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) gesloten. Dat zijn er tweeduizend meer dan het jaar daarvoor.

Vooral jonge starters sluiten hypotheken met NHG: 58% van de mensen die hun koophuis hebben gefinancierd met NHG is dertig jaar of jonger. Hiervan is 60% tweeverdiener en is het gezamenlijk inkomen f 80.000, zo blijkt uit het jaarverslag van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, belast met de uitvoering van de NHG.
De gemiddelde NHG-hypotheek komt in 2000 uit op een bedrag van f 269.000. Ter vergelijking: in 1999 was dit nog f 244.000.
Het Waarborgfonds Eigen Woningen constateert in haar jaarverslag verder dat het aantal verstrekte garanties in 2000 een record bereikte. “Van alle verstrekte hypothecaire leningen blijft 45% binnen het maximale bedrag van f 420.000 waarbinnen de Nationale Hypotheek Garantie kan worden verleend. Het betreft hier de huizenkopers waarvoor de NHG is geïntroduceerd: huishoudens met lagere inkomens.”

Reageer op dit artikel