nieuws

Aantal merkpolissen groeit ondanks matige verkoop

Archief

Er zijn in ons land inmiddels dertig automerken die onder de eigen merknaam een autoverzekering aanbieden. De laatste die een merkpolis heeft geïntroduceerd, is Jaguar. Van de grote merken hebben alleen Peugeot en Citroën nog niet de stap gemaakt naar een eigen autoverzekering. Eén van de redenen daarvoor is dat de meeste dealers niet zitten te wachten op zo’n polis, die over het algemeen maar matig aftrek vindt.

Jaguar was al langer bezig om een eigen merkpolis te ontwikkelen. In Duitsland wordt al een eigen verzekering aangeboden in samenwerking met het Zwitserse Basler Securitas. In ons land wordt kopers sinds december bij de Jaguar-dealers een folder aangeboden van Jaguar Insurance, een polis die rechtstreeks kan worden gesloten bij Unigarant.
Een andere nieuwe loot aan de stam is verder de Lexus Polis, die sinds eind vorig jaar via IAK en financieringsmaatschappij Alcredis (onderdeel van importeur Louwman & Parqui) wordt aangeboden met als risicodrager AXA. Met dezelfde constructie wordt sinds twee jaar al de Suzuki Polis verkocht. “Maar eigenlijk zijn dit geen merkpolissen”, zegt AXA-woordvoerder Jeroen Brouwer. “Deze polis is alleen beschikbaar voor leaserijders en niet voor klanten die een auto kopen bij de dealer.” Volgens Brouwers is voor deze werkwijze gekozen om het intermediair niet dwars te zitten. Desondanks is op de site van Suzuki te lezen dat de polis in ieder geval ook kan worden gesloten door kopers van een occasion.
Twee soorten
In ons land bestaan twee vormen van merkpolissen: de polis die verkocht wordt via de autodealer, waarbij een exclusieve overeenkomst is gesloten met een volmachtbedrijf en een verzekeraar, en de merkpolis volgens het Schadegarant-model, waarbij kopers van een nieuwe auto een bijbehorende polis kunnen sluiten bij het intermediair. Die laatste vorm is ontstaan naar aanleiding van de onrust die de ‘exclusieve’ merkpolissen – waar Volvo in 1994 als eerste mee begon – van onder meer Ford, Nissan en Generali eind jaren negentig teweeg brachten.
Het intermediair voelde zich door deze polissen buitengesloten, omdat het verkoopkanaal feitelijk alleen uit dealer en volmachtbedrijf bestond. Dat leidde er zelfs toe dat Schadegarant het intermediair opriep klanten voor schade niet meer naar een Ford-dealer of een aan Ford-gelieerd herstelbedrijf te sturen. De spanning liep hoog op en de NBVA eiste van risicodrager London een intermediairvriendelijk alternatief voor de Ford-polis.
Dat alternatief is er uiteindelijk nooit gekomen, wellicht mede omdat inmiddels een tegenhanger van de dealer-polis was geïntroduceerd. In 2000 kwamen de twaalf in de stichting Schadegarant verenigde verzekeraars met de Toyota Polis, die via het reguliere intermediair kon worden gesloten. Daarna volgen nog speciale polissen voor Volkswagen-, Opel- en Mazdarijders. Belangrijkste kenmerken van de polissen zijn een verbeterde nieuwwaarderegeling (15 in plaats van 12 maanden), een korting op het eigen risico, gratis vervangend vervoer bij reparatie of totaalverlies en glasschadeservice.
Alpina
Van de 35 bestverkopende automerken hebben er inmiddels dertig een eigen autopolis. De meeste daarvan worden via het dealerkanaal verkocht. Turien voert als volmachtbedrijf voor het Zwitserse Alpina merkpolissen voor Renault, Nissan, BMW, Mini en Rover. Het opgaan van Alpina in moeder Zurich zal volgens directeur Piet Schneider geen consequenties hebben voor de polissen. “Men heeft het gevoel dat men bij Turien verzekerd is; het zal geen probleem zijn om voor deze polissen een nieuwe risicodrager te vinden. Maar de kans is toch vrij groot dat Alpina voor de Nederlandse markt gehandhaafd zal blijven.”
Verkoop
Of de merkpolis over het algemeen goed wordt verkocht, is niet te zeggen. Uit concurrentieoverwegingen wil bijna niemand verkoopcijfers noemen. Het lijkt er echter op dat de merkpolis verre van een kaskraker is. “Het is geen product dat heel veel wordt verkocht en dat verwachten wij ook niet, maar het loopt”, zo liet Turien vorig jaar nog weten.
“Er mislukken heel veel merkpolissen”, wilde Martin Huisman van Alcredis wel kwijt naar aanleiding van de hernieuwde introductie van de Suzuki Polis. “We hebben zo’n drieduizend polissen in de boeken gehad, maar de actieve verkoop van de verzekering lag al een tijdje stil. We hebben alle merkpolissen geanalyseerd en kwamen tot de conclusie dat elke polis wel iets mist, zoals een provisieregeling voor de dealer of schadesturing. Wij hebben al die dingen gecombineerd in de Suzuki Polis.”
Bert van der Ploeg, marketingmanager bij London, laat weten dat verkoopcijfers niet voorhanden zijn. “Onze indruk is dat de verkoop achterblijft bij de verwachtingen.”
Delta Lloyd droeg sinds 1999 het risico voor de Daihatsu Autopolis. In 2002 is het risicodragerschap overgegaan naar Nationaal Spaarfonds (NSF). Volgens Delta Lloyd viel de verkoop zwaar tegen: “Er werden zo weinig polissen verkocht, dat het niet rendabel was ermee door te gaan”, zegt woordvoerster Angelique Bronnenberg. “We hebben uiteindelijk enkele honderden polissen in portefeuille gehad.” Mogelijk speelt ook een rol dat de polis in eerste instantie alleen via de dealer werd verkocht en pas later, na druk van NVA en NBVA, ook beschikbaar kwam voor het overige intermediair.
NSF-woordvoerder Rik van Zutphen zegt dat er in totaal zo’n 3.000 Daihatsu-polissen zijn gesloten. “De verkoop valt de laatste paar jaar tegen. Dat komt doordat Daihatsu minder auto’s is gaan verkopen. Vijf jaar geleden zaten ze nog op zo’n tienduizend, nu is dat minder dan de helft. Daarnaast speelt een rol dat maar 20% tot 30% van de dealers actief is in het verkopen van polissen, ondanks dat zij een systeem hebben waarmee ze direct een offerte kunnen aanvragen.”
Dealers
De spanning rondom de merkpolis is inmiddels meer te vinden binnen de automotive-branche zelf. Dat illustreert de gang van zaken rond de polis voor Opel-rijders. De Opel-dealervereniging wilde graag met Schadegarant een polis opzetten, maar financieringsmaatschappij Opel Credit wilde lange tijd niet meewerken en was van mening dat distributie van een eventuele merkenpolis via de dealer moest plaatsvinden, zoals in andere landen. Bij Renault is het omgekeerde gebeurd: na gesprekken met Schadegarant werd toch gekozen voor een polis die via de dealers wordt verkocht.
Opmerkelijk is trouwens dat in 1977 (zie illustratie) bij Opel-dealers al een autopolis kon worden gesloten tegen lagere tarieven. “Uit een onderzoek bleek dat de onderdeelprijzen van Opel voordeliger zijn. Dit rechtvaardigt het speciale lage Opel-verzekeringstarief”, zo verklaarde de folder. Het risico werd ondergebracht bij Lloyd’s of London.
“We zien steeds vaker dat de wal het schip keert”, zegt NBVA-woordvoerder Paul Oostdam. “Dealers zitten niet te wachten op een merkpolis. Het betekent een hoop rompslomp en het zet geen zoden aan de dijk.” Volgens Oostdam heeft het al of niet introduceren van een merkpolis er ook mee te maken in hoeverre dealers een vuist kunnen maken tegenover hun importeur. Zo is Renault zich naar verluidt druk achter de oren aan het krabben over de medio vorig jaar gelanceerde merkpolis, omdat de dealers er geen zin in hebben om een polis te verkopen en vervolgens bij schade te worden gepasseerd door het intermediair.
Wijnand de Geus van de Nederlandse Dealers Associatie (NDA), onderdeel van Bovag, bevestigt dat autodealers de verkoop van verzekeringen vooral als opgelegd pandoer beschouwen. “Wij hebben twee jaar terug een onderzoek gedaan waaruit naar voren kwam dat er nauwelijks merkpolissen worden verkocht. Wij hebben toen ook tegen verzekeraars gezegd: maak je niet druk, die verkoop is opgelegd door de fabrikant. Bovendien heeft de klant vaak al zijn eigen tussenpersoon of direct-writer. Wij onderschrijven ook het principe ‘schoenmaker, blijf bij je leest’. Overigens werken wij prima samen met de Schadegarant-verzekeraars.”
Verschuivingen
De belangrijkste verschuivingen in risicodrager hebben zich voorgedaan bij de Kia- en de Saab-polis. In 1999 ging de Saab Safe Polis van start met Fortis als risicodrager en Armac, een dochter van importeur Kroymans, als volmachtbedrijf. Na hevige kritiek van NVA en NBVA trok Fortis zich terug en nam SNS Reaal via Proteq de verzekeraarsrol op zich. De samenwerking werd in 2001 uitgebreid met de introductie van de Kia Klasse Verzekering. Maar inmiddels is SNS Reaal, ook betrokken bij de polissen volgens het Schadegarant-model, alweer opgevolgd door Bovemij.
Peugeot en Citroën
Peugeot en Citroën, in ons land de nummers twee en zes qua marktaandeel, zijn twee grote merken die zich nog steeds niet aan een eigen merkpolis hebben gewaagd. De beide Franse merken vallen onder het PSA-concern, dat in andere landen wel actief is met merkpolissen. Volgens Schadegarant-directeur Johan Schoonhoven schrikt de grote invloed van het intermediaire kanaal de merken af. “In andere landen speelt dat niet zo en daar hebben Peugeot en Citroën allang een eigen autopolis. Maar ze zijn huiverig voor het intermediair en de eigen dealers hebben geen trek in een merkpolis.” De nieuwe merkpolissen storen Schoonhoven niet: “Lexus heeft een marktaandeel van 0,1%. Daar zal geen tussenpersoon van wakker liggen”.
De eerste merkpolis? (kopie Opel)
Risicodrager voor de Saab Safe Polis is inmiddels Bovemij.
De Toyota Polis is één van de vier merkpolissen volgens het Schadegarant-model. (folder Toyota) Merk Marktaandeel Naam merkpolis Risicodrager Volmacht Verkoop via Opel 11,39 Polis voor Opel-rijders Schadegarant-maatschappijen* – intermediair Peugeot 10,72 Geen Renault 9,64 Renault New Deal Polis Alpina Turien dealer Ford 8,62 Ford Autoverzekering London Unigarant dealer Volkswagen 8,26 Volkswagenpolis Schadegarant-maatschappijen – intermediair VVS Volkswagen Verzekering Generali, London VVS dealer Citroën 5,73 Geen Toyota 5,31 Toyota Polis Schadegarant-maatschappijen – intermediair Volvo 3,13 Volvo Insurance Volvo Insurance (Amazon) – dealer Hyundai 3,14 Hyundai Excellent Polis London Voogd & Voogd dealer Mercedes Benz 2,99 Mercedes Autoverzekering/Sterklasse polis London, Hooge Huys, Bovemij Daimler Chrysler Services Assuradeuren dealer Fiat 3,18 Simpliciter Fiat Autopolis Generali Anac beiden Seat 2,76 VVS Seat Verzekering Generali, London VVS beiden Suzuki 2,64 Suzuki Polis AXA IAK dealer Nissan 2,59 Nissan Top Polis Alpina Turien dealer Audi 2,36 VVS Audi Verzekering Generali, London VVS beiden Mazda 2,28 Mazda Polis Schadegarant-maatschappijen – intermediair BMW 2,20 BMW Top Cover Alpina Turien dealer KIA 1,73 Kia Autopolis Bovemij Armac dealer Daewoo 1,77 geen Skoda 1,44 VVS Skoda Verzekering Generali, London VVS beiden Mitsubishi 1,41 Diamond Insurance London, Hooge Huys, Bovemij Daimler Chrysler Services Assuradeuren dealer Alfa Romeo 0,96 Simpliciter Alfa Romeo Autopolis Generali Anac beiden Daihatsu 0,85 Daihatsu Autopolis Nationaal Spaarfonds – dealer Saab 0,77 Saab Safe Polis Bovemij Armac dealer Honda 0,72 Honda Automobielverzekering Avéro Achmea Actua dealer Chrysler 0,65 Chrysler autoverzekering London, Hooge Huys, Bovemij Daimler Chrysler Services Assuradeuren dealer Mini 0,42 Mini Top Cover Alpina Turien dealer Smart 0,36 Smartverzekering London, Hooge Huys, Bovemij Daimler Chrysler Services Assuradeuren dealer Rover 0,34 Rover Quality Cover Alpina Turien dealer Subaru 0,29 Geen Jaguar 0,25 Jaguar Insurance London Unigarant dealer Land Rover 0,21 Land Rover Autoverzekering London Unigarant dealer Jeep 0,15 Geen Lancia 0,13 Simpliciter Lancia Autopolis Generali Anac beiden Lexus 0,11 Lexus Polis AXA IAK dealer * Aegon, Algemene Zeeuwse, Amev, Axent/Aegon, Delta Lloyd, Generali, De Goudse, Hooge Huys, Nationale-Nederlanden, RVS Opmerkingen:

Reageer op dit artikel