nieuws

Aansprakelijkheidscombinatiepolis voor automatiseringsbedrijven

Archief

bij Zurich

Zurich heeft op het terrein van de aansprakelijkheidsverzekering een ‘totaalpakket’ voor automatiseringsbedrijven ontwikkeld. De polis biedt dekking voor algemene aansprakelijkheid (avb) met daarop aansluitend beroepsaansprakelijkheid. De dekking kan nog worden uitgebreid met bestuurdersaansprakelijkheid.
“Vooral automatiseringsbedrijven kunnen te maken krijgen met zuiver financiële schade bij opdrachtgevers waarvoor een avb-polis geen dekking biedt, zoals schade aan bestaande hard- en software en de financiële gevolgen hiervan”, stelt Zurich. De maatschappij wijst ook op de risico’s van beschadiging en verlies van gegevens, onjuiste adviezen en gebrekkige software. Vanzelfsprekend wordt er ook op gewezen, dat een dergelijke combinatiepolis zowel het bestaan van dekkingshiaten voorkomt als het ontstaan van overlap voorkomt.
Evenals in de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering refereert Zurich in de bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid voor automatiseringsbedrijven aan een handelen of nalaten en niet aan het begrip ‘fout’. “Vooral in automatiseringsbedrijven kan, door te stellen dat de schade moet zijn veroorzaakt door een fout, een fikse discussie ontstaan over de vraag wat in deze branche als beroepsfout moet worden beschouwd. De ontwikkelingen in deze sector zijn zo turbulent dat de definitie die vandaag geldt voor wat een fout is, morgen is achterhaald.”
Fenit
Zurich heeft voor de onderhavige combinatiepolis niet helemaal zelf het wiel uitgevonden. Als uitgangspunt van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft de maatschappij gekeken naar de leveringsvoorwaarden die zijn opgesteld door de Fenit, een branche-organisatie van automatiseringsbedrijven.
“De Fenit-voorwaarden zullen echter niet altijd kunnen worden gehanteerd. Mede als gevolg van de toegenomen concurrentie kunnen opdrachtgevers steeds vaker eigen ‘inkoopvoorwaarden’ hanteren, waarbij de leverancier ‘gedwongen’ wordt om veel meer aansprakelijkheid te aanvaarden voor schade die de opdrachtgever lijdt”, aldus Zurich, die zegt op deze trend te kunnen inspelen. “Deze verzekering is flexibel en altijd maatwerk.”
De beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor automatiseringsbedrijven is de derde nieuwe aansprakelijkheidspolis die Zurich dit jaar introduceert. De maatschappij kwam in januari met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor ondernemingen en verenigingen/stichtingen en in mei met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor verenigingen van appartementseigenaren, de zogeheten VVE’s.

Reageer op dit artikel