nieuws

Aanpak showroomkraken draagt bij aan winstgroei Bovemij

Archief

Een voortvarende aanpak van showroomkraken heeft vorig jaar tot een vermindering van het aantal diefstallen geleid, waardoor de schadelast daalde. In combinatie met een forse groei van het premie-inkomen steeg de nettowinst met bijna 15% tot e 1,9 (1,6) mln.

Bovemij incasseerde in 2001 een omzet van e 98,8 (86,6) mln. Het brutopremie-inkomen groeide met bijna 19% tot e 84,7 (71,5) mln, waarvan e 80,9 (68,0) mln voor eigen rekening. Van de ontvangen premies in 2001 werd 77%% uitgekeerd in de vorm van schadebetalingen. “Het breukvlak tussen kostendekkend en verlies is flinterdun”, aldus Bovemij. De maatschappij boekte het leeuwendeel van de premiegroei in de branche Motorrijtuigen: e 52,9 (43,9) mln, een stijging van ruim 20%. In de veel kleinere branche Overige varia nam het premievolume zelfs met bijna 25% toe. Deze tekening had daarentegen met e 1,5 (0,7) mln het grootste aandeel in het technisch resultaat van e 2,7 (1,7) mln.
De Bovag-dochter onderging vorig jaar een herstructurering waardoor verzekerden met één aanspreekpunt te maken hebben gekregen. De commerciële activiteiten zijn onder de verantwoordelijkheid van één manager gekomen en binnen- en buitendienst zijn beter op elkaar afgestemd, aldus de directie.
Een opgerichte Raad van Advies Commercie, bestaande uit vertegenwoordigers van Bovag-bedrijven, buigt zich over nieuwe producten en diensten voordat deze worden geïntroduceerd in de markt. Op korte termijn zullen inkomens- en oudedagsvoorzieningen voor Bovag-leden worden gepresenteerd. Ook wordt gewerkt aan een aanvullend pensioenproduct voor werknemers van Bovag-bedrijven.
De activiteiten op het gebied van assurantiebemiddeling omvatten voornamelijk serviceconcepten voor grote Bovag-bedrijven die aan hun relaties meer (leven)producten en diensten willen aanbieden. Bovemij zorgt voor de organisatorische ondersteuning en treedt op als risicodrager. “De uitbouw zal onverminderd doorgaan”, aldus de maatschappij.
Bovemij 2001 2000 (in e mln) omzet 98,8 86,6 premie assurantiebemiddeling 9,7 10,7 brutopremie 84,7 71,5 w.v. ongevallen en ziekte 11,0 10,2 motorrijtuigen 52,9 43,9 brand 4,1 3,8 overige varia 16,8 13,6 technisch resultaat 2,7 1,7 w.v. ongevallen en ziekte 0,6 0,8 motorrijtuigen 0,1 0,1 brand 0,5 0,1 overige varia 1,5 0,7 nettowinst 1,9 1,6 medewerkers 162 170

Reageer op dit artikel