nieuws

Aanklacht discriminatie tegen Amerikaanse dochters ING, Aegon en

Archief

Fortis

In de Verenigde Staten lopen enkele aanklachten tegen door ING, Aegon en Fortis overgenomen verzekeringsmaatschappijen, wegens het jarenlang hanteren van hogere levensverzekeringspremies voor zwarte Amerikanen.
Het nieuws kwam eind vorig jaar naar buiten via de Amerikaanse krant The Wall Street Journal, die meldde dat de verzekeringsautoriteiten in de staat Georgia een onderzoek zijn gestart naar ING-dochter Life of Georgia. Die maatschappij, in 1979 gekocht door Nationale-Nederlanden, zou tot ver in de jaren tachtig gedifferentieerde premies hebben geheven voor blanke en zwarte polishouders. De premieverschillen, variërend van 7% tot 30%, zouden zich vooral hebben voorgedaan bij kleine begrafenispolissen. De toezichthouder in Georgia onderzoekt echter of Life of Georgia de premieverschillen tussen blank en zwart ook bij andere verzekeringen heeft gehanteerd.
daarover van het Hooggerechtshof. Voor 1960 was de premiedifferentiatie naar ras in de Verenigde Staten heel gebruikelijk. Onderzoeken toonden aan dat de verhoogde sterftekans onder de zwarte bevolking geen raciale oorzaak had, maar een sociaal-economische. Premiedifferentiatie op louter raciaal onderscheid was derhalve niet alleen discriminerend maar tevens oneigenlijk. Na 1960 zouden de premieverschillen bij Life of Georgia niet langer op huidskleur zijn gebaseerd maar op beroep, wat in de praktijk op hetzelfde neerkwam.
Schikking
Medio vorig jaar kwam de bal aan het rollen, na een schikking van de verzekeraar American General Life and Accident met de staat Florida. Naast een schadevergoeding van circa f 520 mln betaalde die maatschappij een boete van f 19 mln. Life of Georgia (ruim één miljoen polishouders) wacht mogelijk eenzelfde lot.
Aegon is dat via dochter Monumental Life, die weer eigenaar is van National Standard. Die verzekeraar wacht in de staat Florida een proces, aangespannen door zwarte polishouders. Zij betichten National Standard van het hanteren van een ‘rassenheffing’ op overlijdensrisicopremies van +30%. Verder heeft Fortis-dochter Pierce National Life afgelopen zomer, samen met 27 andere verzekeraars, van de staten Florida en Georgia een dwangbevel ontvangen voor het onmiddellijk stoppen met het innen van premies die zijn gebaseerd op ras. Of het hier tot schikkingen of rechtzaken komt, is nog onbekend.

Reageer op dit artikel