nieuws

Verzekeraars niet blij met nieuw contra-expertisebureau van Coolen

Archief

Anton Coolen, bekend van Coolen Expertise uit Den Bosch, is sinds kort actief met een nieuw bedrijf dat zich volledig richt op contra-expertise. Het bureau Contra-expertise Nederland draait al op volle toeren en ontmoet volgens Coolen veel weerstand bij verzekeraars.

De 52-jarige Coolen trok zich begin vorig jaar terug als directeur van zijn eigen expertisebureau, maar bleef wel actief als industrieel schade-expert. Sinds april is hij weer directeur; nu van het eveneens in Den Bosch gevestigde Contra-expertise Nederland (vijf medewerkers). “Dit nieuwe bedrijf staat helemaal los van Coolen Expertise”, aldus Coolen. “We hebben in de eerste acht weken al ruim honderd opdrachten gekregen.”
De belangrijkste drijfveer voor Coolen om een contra-expertisebureau te starten, was dat verzekerden in zijn ogen veel te weinig gebruik maken van het recht bij schade direct een contra-expert in te schakelen. “Alle verzekerden hebben daar recht op. Bij elke schade van enige omvang zou een contra-expert ingeschakeld moeten worden. Alleen worden verzekerden nooit gewezen op hun rechten. Daardoor ligt de markt nog helemaal open.”
Coolen denkt dat dit onder de Wet Financiële Dienstverlening (WFD) drastisch gaat veranderen: “Het intermediair moet de verzekerde op de hoogte stellen van het recht op contra-expertise. Als dat niet gebeurt, kan de tussenpersoon aansprakelijk worden gesteld voor de eventueel geleden schade.”
De verzekeraars bieden volgens Coolen “belachelijke tegenwerking” aan het nieuwe bedrijf. “Maatschappijen moeten eraan wennen. Ik trek me niets aan van verzekeraars en dat doet ze pijn. Maar verzekerden maakt het niet uit als ze horen dat er aan contra-expertise voor hen mogelijk kosten verbonden zijn, zeker niet als ze daardoor meer uitgekeerd krijgen.” Maatschappijen letten te veel op kwantiteit en niet op kwaliteit, vindt Coolen. “Er wordt expertise ingekocht op basis van kosten, maar dat gaat wel ten koste van de kwaliteit van de schadeafwikkeling.”
Contra-expertise Nederland krijgt opdrachten voornamelijk via het eigen netwerk, het intermediair en door mond-tot-mondreclame. Dit najaar wil Coolen een grootscheepse reclamecampagne starten in onder meer dagbladen om het fenomeen contra-expertise landelijk onder de aandacht te brengen.

Reageer op dit artikel