nieuws

Vals e-mailtje suggereert financiële malaise Walewein

Archief

Het Nijmeegse intermediairbedrijf Walewein is de afgelopen weken lastig gevallen met anonieme brieven aan relaties en misleidende e-mailberichten waarin wordt gerept over financiële problemen en betalingsachterstanden bij Walewein. De verdachte verzender van de mailtjes, het Veldhovense bedrijf Ratium, zorgde ook in Heemstede en Almere met nep-mailtjes voor onrust.

Diverse tussenpersonen zijn opgeschrikt door misleidende e-mailberichten. De mailtjes zijn verstuurd vanaf een website die de mogelijkheid biedt een willekeurig e-mailadres in te vullen onder het label ‘afzender’.
Het eerste slachtoffer, een assurantiekantoor in Heemstede, ontving een e-mailbericht van een tussenpersoon uit Almere, waarin hij beticht werd van het ‘afpikken van klanten’. De tussenpersoon uit Heemstede deed navraag in Almere, waaruit bleek dat de ogenschijnlijke afzender van niets wist. Beide tussenpersonen namen hierover contact op met AssurantieMagazine. Reden hiervoor was dat in het mailtje stond dat “de redactie van AM op de hoogte is gesteld van deze praktijken”. Dit was niet het geval.
Walewein
Op dezelfde dag ontving de AM-redactie nog zo’n fake mailtje, nu van de Nijmeegse tussenpersoon Walewein. Hiervan was de inhoud dat facturen niet langer konden worden betaald en dat door de ontvanger van het e-mailtje, de redactie in dit geval, maar een faillissement aangevraagd moest worden. Ook hier leerde navraag dat de ogenschijnlijke afzender van niets wist.
Uit onderzoek blijkt dat de bewuste e-mailberichten verzonden zijn vanuit het bedrijf Ratium in Veldhoven. Dit bedrijf is gespecialiseerd in werving & selectie, opleiding & training en interim & advies in de financiële dienstverlening.
Edward Hollander, hoofd Algemene Zaken bij Walewein, is bekend met het bedrijf Ratium. “Wij hebben enige tijd geleden een aantal medewerkers van dit bedrijf ingehuurd voor onder meer personeelsbeleid en training van onze mensen. Wilbert Docters was hier op interimbasis P&O-manager en was bij onze managementvergaderingen aanwezig. Een tweetal mensen van Ratium zijn bij Walewein in dienst getreden. Wij hebben met Ratium een conflict gehad over de facturen die zij indienden. Wij ontvingen namelijk voor hetzelfde werk wel twee of drie facturen. Uiteindelijk hebben we dit conflict middels een afkoopsom kunnen beëindigen. Voor ons was daarmee de kous af.”
Vervolgens zijn een aantal weken geleden brieven, met als titel ‘Wist u dat’, verstuurd over Walewein, op briefpapier van Walewein. “Wij hebben daar onze bedrijfsrecherche opgezet en die is bij Ratium uitgekomen. Nu is er een e-mail verstuurd die te herleiden is tot Ratium. Wij hebben aangifte gedaan bij de politie en zullen gerechtelijke stappen gaan ondernemen.”
Scheldkanonnade
Wilbert Docters is directeur en aandeelhouder van Ratium en tevens directeur van een assurantiebedrijf handelend onder de namen Het Adviesloket, Het Assurantieloket, Het Verzekeringsloket, Het EB-loket, Het Hypotheekloket, Het Pensioenloket, Het Geldloket en Het Beleggingsloket. Hij reageert verbaasd als hij hoort dat zijn bedrijf e-mailberichten verstuurd zou hebben.
“Ik heb inderdaad gehoord dat er e-mailberichten verstuurd zijn die te herleiden zijn tot het IP-adres (IP staat voor Internet Protocol, red.) van Ratium. In eerste instantie dacht ik ‘het zal wel’. Maar nu belt u er ook al over. Ik kan het overigens bevestigen noch ontkennen. De kring van mensen die gebruik maakt van de pc’s hier is groot en bovendien kunnen mensen van buitenaf inbellen op het netwerk en op die manier ook e-mail verzenden. Edward Hollander van Walewein heeft mij inderdaad gebeld en ik heb een scheldkanonnade over mij heen gekregen. Van die e-mail moet ik uitzoeken, maar van die brieven weet ik niets af.”
Volgens Docters bestaat er geen conflict over de facturen. “Er was een periode dat Walewein de facturen niet kon betalen. Uiteindelijk heb ik mijn werkzaamheden toen stopgezet. Mijn compagnon in Ratium, Johan Bertens, is statutair directeur bij Walewein en hij adviseerde mij akkoord te gaan met een schikking. Ik heb er bovendien geen belang bij om Walewein in een kwaad daglicht te stellen, want via mijn assurantiebedrijf lever ik nog steeds klanten aan bij Walewein.”
Financiële problemen
In de eerder genoemde ‘Wist-u-dat-brief’ wordt overigens ook gesproken over “financiële problemen en betalingsachterstanden” bij Walewein. Het Nijmeegse bedrijf is volgens de anonieme schrijver voor miljoenen gefinancierd door Falcon. In ruil daarvoor zou de portefeuille zijn verpand aan Falcon, maar ook Delta Lloyd zou uit hoofde van een financiering een pandrecht op dezelfde portefeuille hebben.
Falcon-directeur Frits Rijnaard wil inhoudelijk niet op de anonieme stellingen ingaan. Wel meldt hij: “Wij doen zaken met Walewein en hebben er belang bij dat het goed gaat met Walewein”. Rijnaard verwijst vervolgens door naar president-commissaris Frank Marree van Walewein. Volgens hem had Walewein vorig jaar te maken met “aanloopkosten”, maar zijn de problemen voorbij, nadat financiers zijn gevonden “voor de ontwikkeling van het concept”. Marree erkent dat die financiers verzekeraars zijn, maar wil de namen Falcon en Delta Lloyd bevestigen noch ontkennen. Van een dubbele verpanding is volgens hem geen sprake.
De suggestie in de brief dat Walewein nauwe banden heeft met de van (hypotheek)fraude verdachte Duco Jan Geertsma, eigenaar van het failliete Stator (Arnhem), wijst Marree van de hand. “Stator is kortstondig een extern administratiekantoor geweest voor ons. Zijn zoon Sieds Geertsma werkt hier inderdaad als controller, maar die kun je toch moeilijk het handelen van zijn vader toeschrijven.”

Reageer op dit artikel