blog

Jubilnee

Archief

Eind vorig jaar raakte klant E. arbeidsongeschikt. Hij meldde zich bij ons kantoor en bleek te beschikken over maar liefst twee arbeidsongeschiktheidspolissen: één via ons bij Cardif en één rechtstreeks bij Jubilee Amsterdam, onderdeel van Lloyd’s of Londen (volgens internet gespecialiseerd in kidnapverzekeringen en betalingbeschermingsproducten, een heel bijzondere combinatie!). Om de klant zoveel mogelijk van dienst te zijn, namen wij beide claims in behandeling. Met Cardif waren we snel klaar; de zaak werd in behandeling genomen, er werd een vragenlijst opgestuurd en binnen een maand startten de uitkeringen.

Het contact met Jubilee verliep wat stroever. De klant ontving, na melding van de arbeidsongeschiktheid, een brief met het verzoek om “diverse bescheiden” op te sturen. Daarna: radiostilte. We belden Jubilee om te informeren naar de status-quo van de claim en wat bleek: men wilde “aanvullende bescheiden”.

De dag na ons telefoontje ontving de klant een brief waarin stond wélke aanvullende bescheiden. De klant stuurde, ik citeer: “wederom een duimdik pakket papieren” naar Jubilee. Daarna: radiostilte. We belden weer met Jubilee. En nog een keer. En nog een keer. “De claim ligt bij de afdeling autorisatie, het duurt nog even, uitslag volgt” deelde men ons telkens mede. Na het derde telefoontje lieten we ons niet meer afschepen. “Tja, dat kan wel twee weken duren, zo’n beoordeling,” zei een medewerker. Toen wij hem er vriendelijk op wezen dat er inmiddels twee máánden verstreken waren, reageerde hij als volgt: “Tja, ik weet natuurlijk ook niet precies hoe lang zoiets duurt.” Maar goed, hij was ‘de beroerdste niet’ en hij ging er een ‘spoedje’ van maken. Het hing er volgens hem om of er een medisch adviseur moest worden ingeschakeld en hij zou dit die middag laten uitzoeken.

 

Diezelfde dag kregen we bericht van Jubilee: er werd een medisch adviseur ingeschakeld. “Uiteraard”, schamperde mijn collega. “Ze traineren de zaak net zo lang tot de claimant aan zijn aandoening is overleden!” Na een week volgde een brief: de medisch adviseur wilde informatie opvragen bij de huisarts, daarna zou de zaak weer bekeken worden.

 

Cardif heeft intussen vijf termijnen uitbetaald. Bij Jubilee is de claim ‘as we speak’ nog in behandeling. Niemand weet hoelang het allemaal nog gaat duren. “Nog even”, mopperde mijn collega na het zoveelste telefoontje naar de onwillige maatschappij, “en dan kan de claim zijn vijf­jarig Jubilee vieren”.

Reageer op dit artikel