blog

Wild zwijn

Archief

Een ongeluk komt nooit alleen. Dat geldt blijkbaar ook voor dieren. Zo schepte klant B. de ene dag een hert en botste klant K. de volgende dag op een everzwijn dat, ik citeer: “plotseling de weg overvloog”. De (provinciale) weg was goed verlicht en er stonden waarschuwingsborden.

Het probleem met bovenstaande schades is dat wild over het algemeen wordt beschouwd als res nullius, letterlijk: de zaak is van niemand. En wanneer ‘de zaak’ geen feitelijke eigenaar heeft, is het lastig om iemand aansprakelijk te stellen. Een beperkt cascodekking op de auto biedt in dit geval een oplossing; aanrijding met wild is dan gedekt. In de meeste gevallen behoudt de klant zelfs zijn no claim.

Met de schade van klant B. (beperkt casco verzekerd) ben ik dan ook snel klaar. Zijn schade wordt betaald en hij rijdt vrolijk (alhoewel een stuk voorzichtiger!) verder. Met Klant K. gaat het wat minder vlot. Zijn elf jaar oude Opeltje (total loss na de aanrijding) is alleen WA verzekerd. Gelukkig heeft hij een rechtsbijstandverzekering, die kan hem helpen met het aansprakelijk stellen van de overheid, Staatsbosbeheer, en de wegbeheerder (Rijkswaterstaat). Het Verbond van Verzekeraars heeft immers onlangs nog gesteld dat res nullius er niet automatisch toe leidt dat er niemand aansprakelijk is.

Echter de jurist van de rechtsbijstand is snel met de zaak klaar. Onder verwijzing naar enkele recente uitspraken van het Hof inzake vergelijkbare gevallen stelt hij dat in de rechtspraak betreffende overstekend wild met name de automobilist en diens reactievermogen ter discussie staat. Hij is immers degene die op een overstekend dier de juiste actie moet ondernemen.

Enige hoop op compensatie voor de schadelijder lijkt voort te vloeien uit de Flora- en Faunawet. Deze regelt namelijk dat degene die een dier doodt juridisch eigenaar wordt en dus de opbrengst van het kadaver (bij verkoop aan de slager) mag houden. Een nogal wrange bepaling, dunkt me.

 

Klant K. schiet hier evengoed weinig me op, zijn everzwijn was door de klap versuft geraakt, maar was direct daarna verder ‘gevlogen’.

Om een lang verhaal kort te maken: K. blijft achter met lege handen. “Typisch gevalletje van ‘shit happens,” zegt K. gelaten wanneer ik hem het principe van de zaak zonder eigenaar uitleg. “Alhoewel ik moet zeggen dat ‘res nullius’ wel veel beter klinkt.”

 

evuijsters@kluwer.nl

Reageer op dit artikel