blog

Roerige tijden

Archief

“Schoeman Groep is een van de eerste grote makelaars die in problemen komt. De verwachting is dat meer makelaars vergelijkbare stappen zullen gaan ondernemen.” Met die woorden licht één van de grootste makelaars onroerend goed van Midden-Nederland het zojuist aangevraagde ‘uitstel van betaling’ toe.

Die nieuwe status van Schoeman is een treffende illustratie van de veranderende makelaarswereld. Nieuwe toetreders, slinkende courtages en een stagnerende woning- en hypotheekmarkt kunnen gevestigde namen klaarblijkelijk in korte tijd aan het wankelen brengen.
 
Het trekken van een parallel naar de assurantiewereld is niet onzinnig. Ook hier doen zich in korte tijd grote veranderingen voor. En de meeste ervan raken de aanwezige marktspelers fors. Zo doet toenemende concurrentie de premies voor schadeverzekeringen en daarmee de provisies slinken. Afsluitprovisies worden sterk verlaagd en het einde van bonussen lijkt nabij. De nakende transparantie over de beloning van een tussenpersoon zal de hoogte evenmin opwaarts stimuleren. Onderwijl nemen de kosten (bijvoorbeeld voor het toezicht) almaar toe.
 
Economische pijn wordt niet alleen gevoeld aan intermediaire zijde. Ook aanbieders ondervinden dat het getij van vloed in eb kan veranderen. GMAC had de deuren al gesloten. Nu zet ELQ het mes in de organisatie. Minder hypotheken betekent eveneens minder afzet van daaraan gekoppelde verzekeringen. Vooral levensverzekeraars zien zich daarmee geconfronteerd, zeker omdat het bankkanaal zich sowieso afwendt van de levensverzekering als vehikel voor vermogensopbouw. Bij de Rabobank zijn ze er inmiddels van overtuigd: banksparen gaat de kapitaalverzekering eigen woning volledig van de markt stoten. En als de grootste hypotheekspeler deze stap zet, betekent dat iets. Het is glashelder dat men zich in Tilburg zorgen moet gaan maken.
 
En dan hebben we het nog niet gehad over de ‘woekerpolissen’. Eric Reintjens kan ontkennen wat hij wil, feit is dat Delta Lloyd het risico van schadeclaims door polishouders van Robein op tientallen miljoenen euro’s inschat. Dat geeft overigens direct een indicatie van de mogelijke omvang bij Delta Lloyd zelf. In elk geval gaat de hele ‘woekerpolisaffaire’ nu ook al complete bedrijfsovernames blokkeren.
 
Tot zo’n overname is het bij dienstverlener en inkoopbedrijf Sterck wél gekomen. De verkoop, niet verrassend aan Afab, had het duo Wilkes/Witpen bij de aanschaf van NIA in 2006 al op het oog. Of de verkoopprijs aan dat droomplaatje voldoet, is sterk de vraag. Het verdienmodel van een inkoopbedrijf ziet er anno 2008 toch iets minder gunstig uit dan in 2006. Zeker nu verzekeraars bij monde van hun koepel, niet ontdaan van enige hypocrisie, in de wakkere krant van Nederland openlijk het systeem van bonussen gaan afkraken.
 
Het zijn al bij al roerige tijden in de verzekeringsbranche. Die bedrijfstak is lange tijd verweten amper te veranderen, terwijl de buitenwereld daar wel om schreeuwde. Als verklaring gold: de economische noodzaak ontbrak. Die is er zo langzamerhand wel. En dus kunnen we ons verheugen op een periode van vernieuwing. Van producten, werkwijzen, gedrag en marktverhoudingen. De assurantiewereld wordt er vast veel mooier op!
 
Henri Drost

Reageer op dit artikel