nieuws

“Met de zekerheid waar de tijd om vraagt ligt de lat hoog”

Schade 753

Bert Sonneveld, manager Marketing & Acceptatie bij de Vereende, sprak met de bekende marketeer Goos Eilander over de bijzondere positie van de Vereende in de verzekeringsmarkt en de merkbelofte ’de zekerheid waar de tijd om vraagt’.

“Met de zekerheid waar de tijd om vraagt ligt de lat hoog”

Goos Eilander geldt al vele jaren als een van de meest invloedrijkste marketeers in Nederland. Hij werkt voor vele topmerken binnen en buiten Nederland. Hij is gespecialiseerd in fijnmazige meting van consumentengedrag. Veel van de onderzoeken waar hij bij betrokken is, lopen inmiddels vele jaren. Hierdoor is hij als geen ander in staat wijzigingen in het consumentengedrag te interpreteren en deze kennis door te vertalen in het scherp positioneren van merken. Hij is op dit moment onder andere actief als Marketing Development Consultant bij SAMR en is lid van de Raad van Toezicht van het NIMA.

Claim waarmaken

Goos is enthousiast als hij van Bert uitleg krijgt over de exacte werkzaamheden van de Vereende en de daaraan gekoppelde merkbelofte: “Uit onderzoek blijkt keer op keer dat de financiële consument zich heel onzeker voelt. Aanbieders die zekerheid zeggen te bieden, reageren op die onzekerheid en geven aan te begrijpen wat er speelt. Maar waar het uiteindelijk om gaat, is dat het bieden van de gevraagde zekerheid ook echt waargemaakt wordt.”

Goos geeft Bert aan dat ook voor de Vereende geldt dat het uiteindelijk om het waarmaken van de claim gaat. En omdat zekerheid bieden voor de consument juist in deze tijd heel belangrijk is, ligt de lat dus ook heel hoog. Eilander: ”Hoe relevanter de merkbelofte, hoe hoger de lat ligt. Voor de Vereende ligt de lat de komende jaren heel hoog”.

Onbetrouwbare overheid

Als Bert aan Goos vraagt naar de ontwikkelingen die voor hem de komende jaren het meest relevant zijn, geeft hij aan vooral rekening te houden met het gevoel van veel consumenten over ‘de onbetrouwbare overheid’. Dit is een trend die al langer zichtbaar is in onderzoeken en waarvan hij niet verwacht dat daar op korte termijn verandering in komt. De Vereende kan daar niets aan doen, maar je kan er in het eigen doen en laten wel rekening mee houden.

Een andere trend is, in de woorden van Goos: ‘gezinsverdunning’. Huishoudens worden steeds kleiner. Nog niet zo heel lang geleden waren er 5 miljoen huishoudens. Nu zijn het er 8 miljoen, terwijl de bevolkingsgroei veel minder groot is. Dat betekent nogal wat voor de manier hoe wij leven, hoe we ons verzekeren en hoe we communiceren.

Denken rondom solidariteit

Tot slot wijst Goos nog eens op het veranderende denken rondom solidariteit. Ook daar zijn trends al langer zichtbaar en geen verrassing. Goos wil wel graag een belangrijke nuance aan Bert meegeven: “Het is niet zo dat jongeren niets met solidariteit hebben. Integendeel, alleen zijn zij kritisch over solidariteit in zijn algemeenheid. Zij kijken heel kritisch naar onderwerpen die zij belangrijk vinden. Bij voor hen relevante onderwerpen zijn ze juist heel erg voor solidariteit en willen daar ook een bijdrage aan leveren. Dat is iets waar de Vereende uiteraard ook rekening mee dient te houden en waar jullie in de communicatie ook rekening mee kunnen houden.”

Bert stelt aan het eind van het gesprek tevreden vast dat de merkbelofte de komende jaren meer dan voldoende potentie heeft. Hij geeft aan doorlopend aandacht te willen besteden aan relevante ontwikkelingen in de maatschappij. En de manier waarop klanten benaderd willen worden: “Dat betekent nog meer dan nu in gesprek met adviseurs en klanten over wat er echt speelt. Daar kan je nooit genoeg tijd aan besteden”.

Dit is een partnerbijdrage van de Vereende. Bekijk hier een volledig overzicht van partnerberichten van de Vereende.

Reageer op dit artikel