nieuws

Allianz voorspelt grote stijging aantal claims

Schade 1287

Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) voorspelt een grote stijging in product recalls en de daarbij horende claims en miljarden aan schade. “Het aantal recalls is de laatste tien jaar aanzienlijk gestegen zowel in omvang als in aantal,” zegt Laurent Lippens, Hoofd Crisis Management AGCS Benelux, als bevestiging op het vandaag verschenen onderzoeksrapport ‘Product Recall: Managing The Impact of the New Risk Landscape’. Productrisico’s is volgens het rapport één van de voornaamste bedreigingen in het hedendaagse bedrijfsleven. Vooral cyber recalls zullen volgens AGCS het aantal claims opdrijven.

Allianz voorspelt grote stijging aantal claims

Een defect gaspedaal waardoor een auto onbedoeld accelereert. Een uitbraak van besmette pinda’s met als gevolg een wereldwijde omzetdaling van 25%. Dit zijn twee voorbeelden van recall acties met een schade van miljarden euro’s. Productrisico’s is één van de voornaamste bedreigingen in het hedendaagse bedrijfsleven met zo’n € 2 miljard aan betaalde schades over de afgelopen vijf jaar, zo valt in het rapport terug te vinden. In het onderzoek zijn 367 recall schades geanalyseerd met een spreiding over 28 landen en twaalf sectoren tussen 2012 en de eerste helft van 2017.

Domino-effect

Terugroepacties in de auto-industrie bedroegen meer dan 70% van de totale waarde. De oorzaken liggen volgens de onderzoekers in de complexere technologie, kortere testperiodes, het uitbesteden van R&D en de groeiende kostendruk. Door de technologische evolutie naar elektrische en autonoom rijdende auto’s zullen recall risico’s verder toenemen. Daarnaast wordt het zogeheten ‘domino effect’ aangewakkerd – ook in andere sectoren – doordat fabrikanten meer standaard componenten gebruiken. Zo trof één van de grootste recall acties ooit in totaal 19 autofabrikanten en werden de kosten geraamd op zo’n € 25 miljard als gevolg van het terugroepen van miljoenen auto’s door een defecte airbag.

Verschuivende internationale supply chain

De drank- en voedingsindustrie is de tweede meest getroffen sector en goed voor 16% van de schades met gemiddelde recall kosten van zo’n € 8mln. Onvermelde allergenen en foutieve labels zijn belangrijke oorzaken alsook contaminatie door glas, plastic and metalen deeltjes. Opvallend is het grote aandeel van Aziatische producten van recalls in Europa en de VS, getuige van een verschuivende internationale supply chain en historisch zwakkere controles in die regio. Alhoewel de controle in Nederland ook niet waterdicht is, bleek bij het fipronil schandaal eerder dit jaar met de recall van miljoenen eieren en aanverwante producten, zo melden de auteurs.

Technologie om toekomstige recalls te voorkomen

In het rapport worden nieuwe oorzaken geïdentificeerd die toekomstige claims kunnen veroorzaken. Cyber recalls zijn in toenemende mate de realiteit. Hackers kunnen een product veranderen of besmetten door de steeds verder geautomatiseerde productie over te nemen. “Social media is een echte gamechanger bij terugroepacties”, zegt Lippens. “Een foutieve post of tweet kan de reputatie van een bedrijf schaden. Dit is direct van invloed op de omvang van de recall en dwingt bedrijven nog sneller te reageren. Claims vanwege ethische redenen en reputatie groeien. “Bijvoorbeeld incidenten waarbij een terugvordering niet wettelijk verplicht is maar wel het juiste om te doen”, aldus Lippens.

Reageer op dit artikel