nieuws

Intermediairs: ‘Verzekeraars kiezen voor makkelijke risico’s’

Schade 4438

Nederlandse ondernemingen zijn steeds vaker genoodzaakt over de grens te kijken om hun complexe risico’s te verzekeren. Bij Nederlandse verzekeraars kunnen ze niet meer terecht omdat die zich vooral focussen op de eenvoudigere risico’s. Intermediairbedrijven maken zich zorgen over deze trend, zeggen Marsh, Havelaar & van Stolk en Van Lanschot Chabot in interviews in am:special De Top 100.

Intermediairs: ‘Verzekeraars kiezen voor makkelijke risico’s’

De intermediairbedrijven in de top 100 – zelf ook onderhevig aan consolidatie – kijken met een kritische en bezorgde blik naar de consolidatie bij verzekeraars. “Consolidatie is soms goed, maar het moet niet te ver doorslaan”, zegt Valentina Visser, directeur van Havelaar & van Stolk. “Bij verzekeraars ontstaat er nu echt krapte en dat leidt tot minder keuzemogelijkheden. Dat vind ik zorgelijk. Niet alleen dat partijen samengaan, maar ook dat ze steeds kritischer worden op de risico’s die ze nog willen verzekeren.”

Veilige middenmoot

Visser krijgt bijval van de Rotterdamse assurantiemakelaar Marsh. Directeur Focko Dorhout Mees vreest dat sommige risico’s onverzekerbaar worden. Verzekeraars kiezen volgens hem te snel voor makkelijke risico’s om maar te voldoen aan de kapitaaleisen van toezichthouders. Hij steunt de oproep van brancheorganisatie Adfiz aan maatschappijen om een breed pakket dekkingen te blijven bieden. Dorhout Mees: “Als verzekeraars op de veilige middenmoot gaan zitten om maar te voldoen aan de stresstesten helpt dat de BV Nederland niet.”

Internationale underwriters

Roland Goldman, directeur van het door Van Lanschot Chabot overgenomen Mandema & Partners, vindt het een stap te ver gaan om te stellen dat Nederlandse verzekeraars helemaal naar simple risk draaien. “Maar ze buigen wel weg van de echt complexe risico’s”, deelt hij de opvatting van Visser en Dorhout Mees. Dat heeft volgens Goldman tot gevolg dat ondernemingen de grens over moeten om hun complexe risico’s te dekken. En daarmee moeten ook intermediairs de weg weten in het buitenland. Goldman: “Nederlandse verzekeraars zijn kennelijk niet meer geïnteresseerd in het Nederlandse bedrijfsleven. Bedrijven moeten steeds vaker uitwijken naar internationale underwriters.”

Discobranden

Nieuw is het overigens niet dat verzekeraars huiverig zijn grote risico’s te verzekeren, stelt Dorhout Mees. “In de jaren 80 fikten er regelmatig disco’s af. Uiteindelijk zijn de premies met een paar procenten verhoogd en is er een eigen risico ingevoerd, wat ertoe heeft geleid dat het aantal discobranden weer afnam. Het veel voorkomen van schades zorgt er ook voor dat je maatregelen neemt. En bij grote risico’s hoef je als verzekeraar niet in je eentje voor 100% het risico af te dekken.”

Overstromingsverzekering

Wat Dorhout Mees betreft moet er een veel duidelijker link gelegd worden tussen wat het kost om iets te verzekeren en wat de verzekerde er zelf aan kan doen. “In die zin heb ik ook waardering voor de oproep van het Verbond van Verzekeraars om na te denken over overstromingsverzekeringen. Natuurlijk krijg je dan de pavlovreactie dat het Verbond dat alleen maar roept om verzekeringen te verkopen. Maar de realiteit is dat je moet samenwerken bij dergelijke grote risico’s. Het heeft geen zin om te roepen dat je alles kunt voorkomen of dat het niet gaat gebeuren, want het gebeurt nu al. Het is zaak om te komen tot een onderlinge regeling, een structuur voor rampen en overstromingen. In de landen om ons heen is dat beter geregeld en zijn bedrijven en particulieren weer sneller up and running.”

Lees de complete interviews met Focko Dorhout Mees, Roland Goldman en Valentina Visser in De Top 100. Deze special verscheen afgelopen vrijdag samen met nummer 36 van am:magazine.

Reageer op dit artikel