nieuws

‘Vrijwillige overstromingspolis werkt niet’

Schade 1355

Het Verbond van Verzekeraars heeft geen plannen om een verplichte overstromingsverzekering te introduceren en een vrijwillige verzekering tegen overstromingen werkt niet. Dat schrijft Verbondsdirecteur Richard Weurding woensdag in een reactie op de stelling van hoogleraar Irene van Staveren dat een verplichte verzekering “economisch gezien dom” is.

‘Vrijwillige overstromingspolis werkt niet’

Van Staveren poneerde haar stelling afgelopen weekend in dagblad Trouw. Weurding reageert daar nu op met een ingezonden brief. Volgens hem slaat de hoogleraar de plank mis. Hij verwijst naar het recente rapport van het Verbond over de klimaatverandering en de daarmee naar verwachting gepaard gaande schadelast. “Verzekeraars verwachten dat de schadelast zal toenemen met ruim een kwart miljard per jaar.”

Geen nieuw plan

Hij ontkent dat het Verbond een nieuw plan voor een collectieve verplichte overstromingsverzekering heeft gelanceerd. “We zeggen wél dat we helder moeten zijn dat het nu niet gedekt is, omdat veel burgers denken dat deze schade wel verzekerd is.” Bovendien doen verzekeraars aanbevelingen om na te denken over het managen van het restrisico van overstromingen, aldus Weurding.

Antiselectie en cumulatie

Het overstromingsrisico wordt als technisch onverzekerbaar beschouwd vanwege antiselectie en het cumulatierisico. “Antiselectie kan alleen worden opgeheven door een vorm van verplichting te introduceren.” Weurding vindt niet dat een verplichte polis de illusie van een verzekerbaar risico schept en dat premies dan de scherp worden vastgesteld, zoals Van Staveren beweert. “Ze miskent de corebusiness van verzekeraars: risico’s adequaat inschatten aan de hand van onder meer risicomodellen en statistieken.” Wel zal er een maximum aan de dekking moeten worden verbonden. “Zo is terrorisme in Nederland ook verzekerbaar gemaakt.”
Van Staveren miskent bovendien dat de overheid niet altijd bijspringt via de Wet Tegemoetkoming Schade bij Rampen en Zware Ongevallen, zegt Weurding: “De politiek besluit dat pas achteraf.”

Ook vrijwillige polis lijdt onder opportunisme

Volgens Van Staveren beloont een verplichte overstromingdpolis opportunisme: wie in een hooggelegen gebied woont, betaalt mee aan het risico van mensen die bewust aan het water gaan wonen. Maar dat is precies waarom een vrijwillige verzekering niet werkt, betoogt Weurding. “Opportunisme leidt tot het genoemde punt van antiselectie.” Ook kunnen verzekeraars in voorwaarden extra preventie-eisen stellen. “Bovendien: uit Oeso-onderzoek blijkt dat in landen met een collectieve regeling schadeafhandeling en economisch herstel sneller plaatsvinden. Nederland is een van de weinige Europese landen zonder zo’n regeling.”

Reageer op dit artikel