nieuws

Polis voor vrouwenziektes oogst weinig applaus bij zuiderburen

Schade 798

Een extra verzekering voor borstkanker of andere typische vrouwelijke vormen van kanker leek de Belgische verzekeraar AG Insurance een goed idee. Maar dat bleek buiten de publieke opinie bij onze zuiderburen gerekend. De federale minister van Volksgezondheid heeft inmiddels al de hoop uitgesproken dat AG stopt met de polis.

Polis voor vrouwenziektes oogst weinig applaus bij zuiderburen

Met de zogeheten Feminaverzekering van AG Insurance kunnen Belgische vrouwen zich verzekeren tegen borstkanker of andere typisch vrouwelijke kankersoorten. Tegen een premie van tussen de €4 en € 24 krijgen de verzekerden bij de diagnose kanker een uitkering van € 5.000 tot € 10.000 waarmee bijvoorbeeld huishoudelijke hulp kan worden ingekocht.

Amerikaanse toestanden

De verzekering krijgt in de Belgische Metro maar weinig applaus van politici en belangengroeperingen, hoofdzakelijk omdat de verzekering teveel vrouwen zou uitsluiten. “Dit zijn Amerikaanse toestanden”, zo stelt de vereniging Think Pink. “Vier op de vijf patiënten zijn vijftigplussers en zij worden duidelijk uit de verzekering geweerd. Net zoals wie eerder al kanker had.”

Slechts een aanvulling

Ook de Belgische politiek is niet blij met de nieuwe verzekering. Volgens welzijnsminister De Block zijn er zoveel voorwaarden aan de verzekering verbonden dat deze alleen maar past bij mensen die er nooit aanspraak op zullen maken. Zij hoopt dat AG Insurance op haar beslissing terugkeert. De verzekeraar zelf stelt dat de nieuwe polis niet bedoeld is om de sociale zekerheid te vervangen maar daar slechts een aanvulling op biedt.

Reageer op dit artikel