nieuws

Zorgplicht: laat werknemers zien dat je om ze geeft

Schade 1945

Bedrijven hebben baat bij de veiligheid en het welzijn van hun werknemers, zegt Stéphane Baj, regionaal directeur Corporate and Affinity voor Chubb in Europa. Bedrijven die verder gaan dan de minimumeisen van de zorgplicht, kennen een hogere winstgevendheid en productiviteit. Het lukt deze bedrijven beter om toptalent aan te trekken en te behouden. 

Zorgplicht: laat werknemers zien dat je om ze geeft

Dit blijkt uit het rapport Reworking Duty of Care. Hierin presenteert Chubb de resultaten van een enquête onder 240 managers uit de EU die verantwoordelijk zijn voor de zorgplicht voor werknemers en zakenreizen.

Zorgplicht

Zorgplicht is de wettelijke en morele verantwoordelijkheid van werkgevers om toe te zien op de gezondheid, veiligheid en het welzijn van hun werknemers op de werkvloer en als ze voor het bedrijf onderweg zijn. Het hanteren van de strengste normen heeft volgens het onderzoek een positieve invloed op het bedrijf. Bedrijven die daarentegen geen constant niveau van hoogwaardige zorg bieden, lopen het risico hun werknemers bloot te stellen aan letsel. Hun werknemers presteren minder. Bovendien bestaat er een risico op reputatie- en financiële schade.

63% van de Europese bedrijven begrijpt hun wettelijke zorgplicht volledig

Werknemers streven naar een beter evenwicht tussen werk en privéleven. Dat betekent dat bedrijven een aangename werksfeer moeten scheppen en werknemers op alle niveaus in de organisatie moeten ondersteunen. Bijna twee derde (63%) van de Europese bedrijven heeft een goed beeld van hun wettelijke verantwoordelijkheden op dit gebied. Maar er bestaan grote verschillen tussen de diverse sectoren.

Risico’s: best practices

Bedrijven uit de olie- en gassector, de chemie, de bouw en de infrastructuursector hebben van oudsher te maken met grotere beroepsrisico’s. Zij lopen meestal voorop bij het beoordelen van risico’s en het toepassen van best practices. IT-, technologie- en productiebedrijven echter, passen best practices nauwelijks toe. Ook veel bedrijven in de retail- en onderwijssector voldoen slechts aan de minimumeisen.

Meer dan de helft (54%) van de respondenten zegt medewerkers flexibele arbeidsvoorwaarden te bieden om privézaken beter met werk te kunnen combineren. Maar het blijkt dat dit vooral kleinere bedrijven zijn (63%) met een omzet van minder dan 500 miljoen dollar per jaar.

Geografische verschillen

Dan zijn er nog de Europese bedrijven die schitterende sociale en risicobeheerverslagen over hun bedrijfsactiviteiten produceren, maar die hun werknemers in ontwikkelingslanden in erbarmelijke omstandigheden laten werken. Het instorten van de kledingfabriek in Dhaka in Bangladesh in 2013 is daar een voorbeeld van. Wekenlang waren de media in de ban van de ramp die 1129 werknemers het leven kostte. Veel Europese modebedrijven werden erop aangekeken hun zorgplicht voor hun toeleveranciers te hebben verzaakt.

Europese bedrijven kunnen hun zorgaanbod verbeteren door verzekeringspartners advies te vragen over oplossingen voor een effectievere bedrijfsvoering. Dit doet slechts één op de vijf bedrijven. Veel bedrijven zijn niet bekend met de hulpmiddelen die de verzekeringssector heeft ontwikkeld, zoals hulp na ongevallen, apps voor smartphones en richtlijnen voor werknemers die buitenlandse zakenreizen maken. Het onderzoek van Chubb laat zien dat slechts 34% van de bedrijven dit aan alle werknemers aanbiedt. 23% biedt dit helemaal niet aan.

44% van de bedrijven heeft een app voor medewerkers die naar het buitenland reizen

Smartphones bieden een enorm potentieel voor digitale dienstverlening aan werknemers, vooral wanneer ze op zakenreis zijn. Uit ons onderzoek blijkt dat 44% van de bedrijven een speciale app heeft voor medewerkers die naar het buitenland reizen.

Uitgebreide dekking brede risico’s

In de afgelopen jaren zagen we dat inkopers het risicobeheer van zakelijk reizen holistischer gingen aanpakken. Als gevolg daarvan verschoof de aandacht van de zuivere medische kosten en hulp naar een uitgebreidere dekking voor bredere risico’s. Er is een stijgende vraag naar polissen waarin de dekking voor zakenreizen naadloos aansluit op de dekking voor lokale groepen voor persoonlijke ongevallen tijdens binnenlandse reizen. Chubb wil hetzelfde hoge serviceniveau tegen lagere kosten aanbieden door zich primair op preventie te richten.

Techniekgestuurde innovatie

In de afgelopen jaren lanceerde Chubb een aantal innovaties gericht op preventie en snelle toegang tot haar netwerk van hulpverleners. Apps en de mogelijkheid om reizigers te volgen, stellen bedrijven in staat medewerkers ter plaatse te helpen. Met één druk op de knop bieden ze toegang tot medische en beveiligingshulp. Realtime meldingen waarschuwen reizigers voor natuurrampen en andere noodsituaties, zoals burgerlijke onrust of terrorisme.

Dankzij Chubb’s Travel Smart-technologie kunnen medewerkers zich online voorbereiden op hun reis. Zo weten zakelijke reizigers goed met welke risico’s ze onderweg te maken kunnen krijgen en hoe ze die kunnen vermijden.

Lees het gehele Engelstalige artikel in Progress Magazine van Chubb.

Dit is een partnerbijdrage van Chubb. Bekijk hier een volledig overzicht van partnerberichten van Chubb.

Reageer op dit artikel