nieuws

Misleidende informatie op creditcard-site: niet-gedekte schade toch vergoed

Schade 1709

Polisvoorwaarden zijn niet doorslaggevend voor de vraag of een verzekeraar schade moet vergoeden, blijkt uit een recente Kifid-uitspraak. Door misleidende informatie op een website van creditcardaanbieder American Express moet Ace een kaarthouder voor € 1.400 aan verloren spullen vergoeden, hoewel verlies volgens de polisvoorwaarden niet is gedekt.

Misleidende informatie op creditcard-site: niet-gedekte schade toch vergoed

De klant heeft een Flying Blue American Express Silver Card. Daaraan is een verzekering tegen verlies en schade gekoppeld van Ace. Dat is een zogeheten groepsverzekeringspolis voor de houders van zo’n creditcard, waarbij American Express als verzekeringnemer optreedt. De polis dekt diefstal of beschadiging van artikelen binnen 90 dagen nadat zij met de creditcard zijn aangeschaft. De maximale dekking is € 700 per gebeurtenis en elektronica is uitgesloten van dekking.

Spullen kwijt

De klant koopt voordat hij op het vliegtuig naar zijn vakantiebestemming stapt, een aantal taxfree-producten op Schiphol: een iPhone, een scheerapparaat en een elektronische tandenborstel. Op zijn vakantiebestemming koopt hij met zijn creditcard nog huidverzorgingsproducten. In totaal geeft hij ruim € 1.400 uit. Een week later vliegt hij terug en raakt hij de spullen, die in zijn handbagage zaten, kwijt. Dat meldt hij een dag later bij Ace. Hij geeft daarbij aan dat de tas “is verdwenen tijdens controles op het vliegveld”. “Vanwege de aanslagen in Brussel hadden wij meerdere keren een bagagecontrole op de luchthaven en ook bij aankomst in Nederland werden wij naar een speciale ruimte gebracht voor de paspoort- en bagageafhandeling. Ik ben tijdens dit tussentraject mijn taxfreetas kwijtgeraakt met de door mij aangeschafte aankopen.”
Ace bericht de klant dat verlies niet onder de dekking van de verzekering valt. Vervolgens doet de verzekerde aangifte van diefstal. Daar moet sprake van zijn, concludeert hij, omdat de bagage niet meer aan boord of bij de afdeling Gevonden voorwerpen is teruggevonden.

Site meldt dekking bij verlies

De klant stapt naar Kifid en eist betaling van de ruim € 1.400. Hij zegt te zijn misleid door de reclame van de aanbieder van de creditcard. Op de website van de Flying Blue Silver Card geeft American Express namelijk aan: “Uw aankopen 100% verzekerd tegen verlies en diefstal”. Ace verweert zich door erop te wijzen dat niet wijst op diefstal, dat verlies niet is gedekt en dat diefstal van elektronica bovendien niet wordt vergoed. “Verzekeraar heeft helaas geen melding geconstateerd op de website die aangeeft dat verlies is gedekt.” De melding blijkt dan inmiddels te zijn verdwenen.

Misleidende reclame

De geschillencommissie buigt zich over de vraag of de klant had mogen vertrouwen op de informatie die hij heeft gelezen op de site van American Express. Een verzekeringsovereenkomst heeft niet alleen de rechtsgevolgen die in het polisblad van de verzekering en de toepasselijke voorwaarden worden genoemd, overweegt de commissie, “maar ook die welke, naar de aard van de overeenkomst, uit de wet, de gewoonte of de eisen van redelijkheid en billijkheid voortvloeien”. De melding op de site van American Express is geen onderdeel van de verzekering, aldus Kifid. “Een verzekeraar dient in zijn reclame-uitingen echter geen verkeerde voorstelling van zaken te geven.”
Daarom mocht de klant er toch op vertrouwen dat verlies verzekerd zou zijn. “De informatie is afkomstig van American Express, de polishouder van de verzekering. Daarmee is de informatie afkomstig vanuit de invloedssfeer van verzekeraar. De informatie onder het kopje ‘Kaarteigenschappen’ is eerder informerend dan wervend van aard. Op grond van de wijze waarop de informatie op de website is vermeld, valt voor een consument die de normale omzichtigheid betracht, te verwachten dat dit ook daadwerkelijk de kenmerken van de aan de card verbonden verzekering zullen zijn.”

De uitsluiting voor elektronische apparatuur kan Ace ook vergeten: “Ten aanzien van de kaarteigenschap ‘100% dekking bij verlies en diefstal’ is geen enkel voorbehoud gemaakt.” Het volledige bedrag van de aangeschafte producten moet aan de klant worden vergoed, luidt het bindende advies van Kifid.

Reageer op dit artikel