nieuws

‘E-mail tussenpersoon niet begrepen? Geen reden voor schadevergoeding’

Schade 5664

Een klant die een e-mail van een tussenpersoon over gedekte schade niet duidelijk vindt, moet om opheldering vragen. Hij kan zich niet beroepen op die onduidelijkheden als een verzekeraar geen schadevergoeding uitkeert. Dat oordeelde de Rechtbank Rotterdam in een geschil tussen een labelprintbedrijf en assurantiekantoor Mandema & Partners.

‘E-mail tussenpersoon niet begrepen? Geen reden voor schadevergoeding’

In deze zaak draait het om een leegstaand pand van NSD Labelling Group, een bedrijf dat labels print. Op het moment dat NSD het pand niet meer gebruikt (november 2013) en er nog maar beperkt inventaris en voorraad aanwezig is, informeren verzekeraars Delta Lloyd, Reaal, Achmea en Generali tussenpersoon Mandema dat de dekking wordt teruggebracht naar brand-, storm- en vliegtuigschade. Die stuurt daarop een e-mail naar NSD om te melden dat de dekking, zoals ook in eerdere overleggen aangekondigd, wordt beperkt. Ook in een gesprek van een jaar later komt nog eens aan de orde dat de dekking is teruggeschroefd.

Gesloopte systeemplafonds

In maart 2015 blijkt dat het NSD-pand is gekraakt en dat de krakers flinke schade hebben aangericht. Waterleidingen zijn verwijderd, koperen onderdelen van technische installaties zijn verdwenen en systeemplafonds zijn losgetrokken. Ook zijn brandhaspels en bekabeling weggenomen. De schade wordt door expertise- en taxatiebedrijf Lengkeek geraamd op ruim € 380.000. De verzekeraars weigeren dekking.

Zorgplicht

In de rechtszaak die volgt, probeert NSD die schade te verhalen op de verzekeraars, en voor het geval dat niet zou lukken op tussenpersoon Mandema & Partners. Die laatste zou tekort zijn geschoten in de zorgplicht jegens NSD. Volgens het labelbedrijf had Mandema hem als redelijk handelend en bekwaam tussenpersoon duidelijk moeten informeren over de ingangsdatum van de beperkte verzekeringsdekking. NSD betoogde dat de medewerker die de e-mail van Mandema hierover had gelezen, de verstrekkende gevolgen hiervan niet had begrepen. “Het stond ten slotte ook helemaal onderaan in de mail. Van de tussenpersoon mag je een duidelijke mail verwachten indien zo een belangrijke wijziging zich voordoet”, aldus NSD.

Vragen om duidelijkheid

De rechter vindt allereerst dat de verzekeraars niets valt te verwijten. Die hebben immers Mandema tijdig geïnformeerd over de lagere dekking. En omdat Mandema optrad als assurantietussenpersoon namens NSD, moet die mededeling worden beschouwd als een bericht aan NSD.

Maar ook Mandema heeft niet verzaakt, oordeelt de rechtbank. De e-mail aan NSD is weliswaar beknopt, en de informatie staat onder in die mail, maar die informatie is duidelijk, aldus het vonnis. Daarbij komt dat NSD en Mandema twee weken voor die tijd al over de beperkte dekking hebben gesproken. “Voor het aannemen van een verdergaande informatie- en waarschuwingsplicht van Mandema bestaat in de gegeven omstandigheden geen grond.”

Bovendien stelt de rechter: de werknemer van NSD die de e-mail las was de gebruikelijke gesprekspartner van Mandema en daarom mocht van hem worden verwacht dat hij vragen stelt over onduidelijkheden. In plaats van enkele tonnen schadevergoeding die NSD hoopte te krijgen, legde de rechter het bedrijf de proceskosten op. Aan verzekeraars en Mandema moet NSD in totaal ruim € 9.000 betalen.

Reageer op dit artikel