nieuws

Telefoon gestolen door Marktplaats-oplichter: diefstal of oplichting?

Schade 1935

Reaal-dochter Volmachtkantoor Nederland moet een verzekerde alsnog een vergoeding van € 500 betalen voor een mobiele telefoon die ontvreemd is door iemand die zich via Marktplaats als kandidaat-koper had gemeld. De afwijzing van de schade met als argument dat er van oplichting en niet van diefstal sprake was, kan in de ogen van Kifid niet door de beugel.

Telefoon gestolen door Marktplaats-oplichter: diefstal of oplichting?

De klant heeft een SNS Inboedelverzekering waarmee beschadiging of diefstal van losse bezittingen is gedekt. Via Marktplaats verkoopt hij zijn telefoon; de koper meldt zich aan huis en overhandigt tien biljetten van € 50. Terwijl de verkoper het geld onder een lamp op echtheid controleert, zet de koper het met de telefoon op een lopen.
De verzekerde doet bij de politie aangifte van oplichting: de overhandigde biljetten zijn vals. Er volgt ook een schadeclaim bij het volmachtkantoor, maar die wordt afgewezen: er was al een koopovereenkomst tot stand gekomen tussen verzekerde en de kandidaat-koper en oplichting is niet gedekt onder de verzekering.

Bezitsverschaffing

De geschillencommissie stelt vast dat de kernvraag is wie op het moment van wegnemen eigenaar was van de telefoon. Daarvoor is bepalend of er van bezitsverschaffing sprake is. Dat is niet het geval, oordeelt de commissie: “Consument heeft namelijk nimmer het bezit aan de wederpartij verschaft, daar de wederpartij de telefoon zonder toestemming van consument heeft weggenomen.” Er is dus sprake van diefstal. Bovendien kan de verzekerde de koopovereenkomst vernietigen wegens bedrog. “Uit de houding van consument tijdens het proces veronderstelt de commissie dat consument dit inderdaad wenst te doen. Omdat de vernietiging van de koopovereenkomst terugwerkende kracht heeft, zou nimmer sprake zijn geweest van een geldige titel en zou de eigendom van de telefoon nooit zijn overgegaan.”
Het bindend advies van Kifid is dan ook dat de verzekerde het overeengekomen verkoopbedrag vergoed krijgt.

Reageer op dit artikel