nieuws

MoneyView: laat niet alleen leeftijd auto meewegen bij bepalen dekking

Schade 1055

Consumenten doen er volgens productvergelijker MoneyView wijs aan om niet alleen de leeftijd van hun auto mee te nemen bij het bepalen van de benodigde dekking.  MoneyView stelt dit naar aanleiding van  haar jaarlijkse special over autoverzekeringen, waarvoor het onder meer uitzocht wat de premiegevolgen zijn als de dekking van een verzekering wordt verlaagd. De vraag of verlaging van de dekking voor de verzekerde zinvol is, hangt volgens de productvergelijker van meer aspecten af dan alleen de ouderdom van de auto.

MoneyView: laat niet alleen leeftijd auto meewegen bij bepalen dekking

Verlagen van de dekking van volledig casco (VC) naar beperkt casco (BC) levert een gemiddelde premiebesparing op van 46%, bijna een halvering. Veel verzekeraars verlagen ook al de premie van de VC dekking naarmate de auto ouder wordt, maar niet allemaal en niet in gelijke mate als de waarde van de auto daalt. Dat laatste is ook verklaarbaar, aangezien een reparatie doorgaans hetzelfde zal kosten, ongeacht de leeftijd van de auto.

Minder uitkeringen

Uiteraard wordt dan ook in minder schadegevallen een uitkering gedaan. Met het overstappen naar een BC dekking verliest de verzekerde recht op een vergoeding van schade aan de eigen voertuig bij een ongeval, van de weg raken, parkeerschade en vandalisme. Dat zijn de meest voorkomende schades.

Overstappen naar WA

Overstappen van een beperkt casco-dekking naar een wettelijke aansprakelijkheidsdekking (WA) levert doorgaans een premiebesparing op van rond de 20%. Daar staat wel tegenover dat schade aan het eigen voertuig helemaal niet meer gedekt is, waaronder de veel voorkomende ruitschade.

Financiële rating

Of het verlies van deze dekkingen opweegt tegen de premiebesparing is een volgens MoneyView een individuele afweging. “Heeft de verzekerde financiële ruimte om een dergelijke schade op te vangen en/of is hij bereid dat risico te nemen? Vaak hebben ook wat oudere auto´s nog een aanzienlijke dagwaarde, wat een wat hogere dekking dan gebruikelijk gezien de leeftijd van de auto kan rechtvaardigen.”

Rating volledig casco

MoneyView heeft ook de jaarlijkse weging opgesteld van voorwaarden en tariefstelling van autoverzekeringen, zowel voor volledig casco, beperkt casco als wettelijke aansprakelijkheid.  Voor de volledig casco-dekking (VC) gaan de vijf sterren voor prijsstelling naar InShared (Autoverzekering), Route Mobiel (Autoverzekering) en Univé (Budget). Voor de voorwaarden zijn de vijf sterren voor Aegon (Autoverzekering Royaal), AllSecur (Autoverzekering) en ANWB (Autoverzekering).

Rating beperkt casco

Voor de beperkt casco-dekking (BC) zijn de vijf sterren voor prijsstelling toegekend aan InShared (Autoverzekering), Route Mobiel (Autoverzekering) en Univé (Autoverzekering); dezelfde drie verzekeraars maar bij Univé een ander product. De vijf-sterren rating voor voorwaarden is voor ABN AMRO (Autoverzekering), wederom AllSecur (Autoverzekering) en OHRA (Autoverzekering Aanvullend).

Rating WA

Voor de wettelijke aansprakelijkheids-dekking (WA) tenslotte zijn de vijf sterren voor prijsstelling voor Autoweek (Autoverzekering), wederom Route Mobiel (Autoverzekering) en Verzekeruzelf.nl (Triple-A). De vijf sterren voor voorwaarden gaan ook bij deze dekking naar AllSecur (Autoverzekering) en daarnaast naar a.s.r. (Voordeelpakket Autoverzekering) en Centraal Beheer (Autoverzekering).

 

Reageer op dit artikel