nieuws

Letselschadeadvocaten: in 90% van de zaken doen verzekeraars het niet goed

Schade 2654

De Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) ten spijt, gedragen verzekeraars zich nog altijd niet zoals het zou moeten. Dit concludeert vereniging van letselchadeadvocaten ASP naar aanleiding van een klein onderzoek naar de behandeling van dossiers door Achmea. Onder meer de doorverwijzing van letselschadeslachtoffers naar de Wmo stuit ASP tegen de borst.

Letselschadeadvocaten: in 90% van de zaken doen verzekeraars het niet goed

Uit het onderzoek onder de 145 ASP-leden kwam naar voren dat er in totaal 15 klachten bij Achmea waren ingediend, waarvan slechts 4 klachten naar tevredenheid zijn afgewikkeld. En dat is volgens de vereniging slechts het topje van de ijsberg. Volgens ASP gaat het in 90% van de letselschadezaken niet goed, iets waarover Kamerlid Van Nispen onlangs Kamervragen stelde

Wachttijd afkoop regresrecht

Zo zouden letselschadeslachtoffers volgens Van Nispen ook te maken hebben met meer bureaucratie en langere wachttijden door de afkoop van het regresrecht voor de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo). Die onbedoelde gevolgen zijn volgens de politicus in strijd met het aansprakelijkheidsrecht en de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL).

Aanpassingen in woning

Voor de aanvragen van huishoudelijke hulp en aanpassingen in woning, zoals trapliften, verwijst de verzekeraar sinds de invoering van het regres in 2017 naar de gemeente voor voorzieningen. Een dergelijke aanvraag zorgt volgens ASP echter voor vertraging en is in lang niet alle gevallen mogelijk. Dat terwijl de verzekeraar volgens de letselschadeadvocaten verantwoordelijk is voor de schade die door haar verzekerde is veroorzaakt.

Wegwuiven kritiek

Minister Blok (Justitie) stelde in antwoord op de Kamervragen dat de GBL naar behoren functioneert. ASP noemt het ‘wegwuiven’ van de kritiek op de houding van verzekeraars ‘onterecht.’ “Hoewel Blok tevreden is, heeft hij aangegeven de vermeende hardere opstelling door verzekeraars aan te kaarten bij de Letselschaderaad. ASP vindt het merkwaardig dat alleen de Letselschaderaad en enkele andere partijen worden benaderd, terwijl ASP de aangewezen partij is om nadere informatie bij in te winnen. Het is onduidelijk waarom dit niet gebeurt.”

Reageer op dit artikel