nieuws

Kwart van zorgfraudemeldingen gaat om mondzorg

Schade 1241

Een op de vier fraudemeldingen in de zorg heeft betrekking op zorgverleners in de mondzorg zoals tandartsen en orthodontisten. Dat blijkt uit cijfers die demissionair minister Edith Schippers van Volksgezondheid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. In totaal registreerde het Informatie Knooppunt Zorgfraude in 2016 447 fraudesignalen. In bijna 40% van de gevallen werd er een duurdere behandeling in rekening gebracht dan er was uitgevoerd.

Kwart van zorgfraudemeldingen gaat om mondzorg

In 2016 heeft het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) 447 fraudesignalen geregistreerd. Dat zijn er 19 minder dan in 2015. Veruit de meeste signalen zijn afkomstig van toezichthouder NZa (Nederlandse Zorgautoriteit). Het rapport van IKZ meldt niet in hoeveel gevallen er daadwerkelijk sprake bleek te zijn van zorgfraude.

Eerder deze zomer maakten zorgverzekeraars bekend afgelopen jaar minder onterechte zorgdeclaraties te hebben gehad, maar wel vaker geconfronteerd te zijn met fraude. De verzekeraars maken zich vooral zorgen om de toename van fraude in de wijkverpleging.

Mondzorg op nummer 1

Een kwart van de fraudesignalen (110) had betrekking op mondzorg. Volgens het IKZ houdt dat hoge aantal verband met de relatief uitgebreide media-aandacht die er vorig jaar was voor materiaal- en techniekkosten van tandartsen. Hierover schreef de pers vooral in de zomermaanden en november. De meeste signalen kwamen binnen na die berichten. IKZ zag een piek in juli, september en november.

De top drie van sectoren waarover de meeste fraudemeldingen werden gedaan, wordt gecompleteerd door geestelijke gezondheidszorg (86) en de medisch specialistische zorg (68). Ruim de helft van alle signalen was afkomstig van patiënten, cliënten of verzekerden.

Upcoding

In bijna 40% van de gevallen ging een fraudesignaal over upcoding: een zorgverlener declareert dan een duurdere behandeling dan er in werkelijkheid gegeven is. Hier werd vorig jaar 176 keer melding van gemaakt. Op afstand volgen vervalsingen (62 meldingen) en ongepast gebruik van zorggeld (59 signalen).

Reageer op dit artikel