nieuws

Goede wijn beschermd van druif tot glas

Schade 861

Bij het maken van goede wijn komt veel kijken. Voor keldermeesters in regio’s als de Bordeaux kent de weg van druif naar glas heel wat obstakels. Chubb brengt ze in kaart om wijnboeren overal in Frankrijk te helpen.

Goede wijn beschermd van druif tot glas

“Uit ervaring weten we dat het grootste risico voor producenten in de Bordeaux – en eigenlijk overal ter wereld – het weglekken van wijn is”, vertelt Bruno Jacquet, senior property underwriter voor Frankrijk bij Chubb. “Dat gebeurt als vaten of afsluiters niet goed gesloten en vergrendeld zijn, of als de wijn tijdens het overpompen uit slangen en kranen lekt. De marktprijs van Bordeauxwijnen is in de afgelopen tien jaar enorm gestegen. Een enkel vat bevat gemiddeld het equivalent van 15.000 tot 20.000 flessen en is honderdduizenden euro’s waard.”

Morsen beperken

“Wijnproducenten vrezen dit soort rampen het meest”, beaamt Sébastien Bardinet, managing director bij verzekeringsmakelaar Duchesne. “Daarom raden wij ze bijvoorbeeld aan om aan het eind van de dag te controleren of alle tanks goed dicht zitten en of er geen kranen lekken.”

“Het grootste risico voor wijnboeren is het lekken uit de vaten

waarin de wijn ligt opgeslagen”

“Daarnaast vervangen sommige producenten hun oude vaten door modernere, kleinere exemplaren. Daar zit minder wijn in, waardoor de schade door morsen beperkt blijft.”

Wijn verzekeren

“In het verleden”, vertelt Bardinet, “dekten verzekeraars schade aan gebouwen en materialen, maar waren ze terughoudend met het verzekeren van de wijn zelf. Chubb kwam met het idee een pakket aan te bieden rond het verzekeren van wijn.  Daarmee hebben we inmiddels een uitstekende reputatie opgebouwd.”

Tegenwoordig werken sommige verzekeraars ook samen met de wijnboeren aan preventie. Zij adviseren over specifieke risico’s en grijpen zo nodig in om ervoor te zorgen dat de omstandigheden zo ideaal mogelijk worden.

Overstromingen

Polissen bieden nu ook vaak dekking tegen ondergelopen wijnkelders. De kastelen in de Bordeaux, die meestal bovenop een heuvel staan, houden bij een overstroming meestal droge voeten. “Overstromingen zijn meer een probleem van wijnhandelaren. Hun opslagplaatsen liggen van oudsher vaak op kades, waar ze zijn blootgesteld aan de overstromingen van een rivier, in dit geval de Garonne”, legt Bardinet uit.

Als het water de etiketten van dure flessen losweekt, is dat een extra probleem. “Als de etiketten van flessen Château Lafitte verloren gaan, kan je niet simpelweg een nieuwe stapel etiketten bestellen: alleen de wijnboer mag dat doen. Producenten zijn echter uiterst terughoudend met het aanmaken van etiketten, omdat ze bang zijn dat die op flessen namaakwijn worden geplakt.”

Diefstalpreventie

Kwaliteitswijnen zijn altijd al een doelwit van dieven. Om ze te ontmoedigen zijn wijnhuizen hun flessen zonder etiket gaan opslaan. De waarde van de wijn neemt daardoor flink af. “Diefstalpreventie is in de afgelopen tien jaar enorm verbeterd”, vertelt Jacquet. “De combinatie van alarm met videobewaking heeft tot een afname van het aantal diefstallen geleid. Het helpt ook dat mensen van buiten het bedrijf, zoals leveranciers en vrachtwagenchauffeurs, geen toegang meer hebben tot de wijnopslag.”

Risicoverlagend ontwerpen

Het ontwerp van de pakhuizen zelf is van cruciaal belang voor de veilige opslag van wijn. “Temperatuurschommelingen kunnen wijn schaden. Wijn moet altijd tussen 16 en 17 graden Celsius worden bewaard”, legt Jacquet uit. Bardinet vertelt dat in het verleden vaak polyurethaan of polystyreen als isolatiemateriaal werd gebruikt. Die materialen zijn brandbaar en ze verspreiden giftige dampen die door de wijn worden opgenomen.

16 – 17°C is de temperatuur waarbij wijn moet worden bewaard – schommelingen laten de kwaliteit afnemen

Voor moderne pakhuizen wordt alleen niet-brandbaar isolatiemateriaal gebruikt, en daarnaast worden temperatuur en vochtigheid beheerst. Dat is echt nodig in moderne gebouwen, aangezien het klimaat er veel instabieler is dan in de spelonkachtige wijnkelders van oude kastelen.

Temperatuurbeheersing

Ook moderne vaten zijn uitgerust met temperatuurbeheersing. Die technologie heeft ook nadelen. Het koelmiddel, glycol, kan onbedoeld in de wijn terecht komen, die daardoor ondrinkbaar wordt. Vervuiling kan ook veroorzaakt worden door defecte apparatuur. Zo was er een geval waarbij door een slecht functionerende bottelmachine minieme glasscherfjes in de wijn terechtkwamen.

Het bottelen moest worden gestopt, de vervuilde partijen worden teruggeroepen en de machine moest worden gerepareerd. De verzekering van de wijnboer dekte al deze kosten, en de kosten van de vervangende wijn tegen de marktprijs.

Lees het volledige Engelstalige artikel in Progress Magazine

Dit is een partnerbijdrage van Chubb. Bekijk hier een volledig overzicht van partnerberichten van Chubb.

Reageer op dit artikel