nieuws

GfK: ‘In 2020 heeft 25% van de automobilisten een rijgedragpolis’

Schade 1640

Onderzoeksbureau GfK verwacht een zeer sterke groei in ‘rijgedragpolissen’ binnen de markt voor autoverzekeringen. Bij een dergelijke verzekering worden via een app op de smartphone of een stick in de auto gegevens over rijgedrag verzameld. Deze gegevens worden gedeeld met de verzekeraar in ruil voor een beloning, meestal korting op de premie. Op basis van uitgebreid onderzoek onder circa 30.000 Nederlandse automobilisten voorspelt het onderzoeksbureau dat in 2020 een kwart van alle autoverzekeringen zal bestaan uit dit type polis.

GfK: ‘In 2020 heeft 25% van de automobilisten een rijgedragpolis’

Momenteel heeft volgens het onderzoek van GfK slechts 1% van de automobilisten een rijgedragverzekering. Het huidige lage aandeel wordt volgens het onderzoeksbureau deels veroorzaakt door het beperkte aanbod in de markt en zeker niet door een gebrek aan interesse van de automobilist. “Uit het onderzoek blijkt namelijk dat één op de vijf Nederlandse automobilisten zeker bereid is om de rijstijlgegevens te laten monitoren in ruil voor een bijvoorbeeld een premiekorting op de autoverzekering. Daarnaast is ook nog 44% van de automobilisten mogelijk bereid om een rijgedragverzekering af te sluiten”, aldus GfK. Op basis van de inzichten uit dit onderzoek verwacht GfK voor 2020 dat een kwart van alle autoverzekeringen wordt afgesloten met de afspraak dat het individuele rijgedrag wordt gevolgd in ruil voor premiekorting. Hierbij gaat GfK ervan uit dat verzekeringsaanbieders de behoefte in de markt volgen en meer verzekeraars zulke polissen zullen gaan aanbieden.

Rijgedrag & privacy

Van de automobilisten met een rijgedragverzekering zegt één op de drie (30%) in het onderzoek veiliger te zijn gaan rijden nadat zij de verzekering hebben afgesloten. Hier staat tegenover dat 38% het rijgedrag, ondanks de rijgedragmonitoring, niet heeft aangepast. Opvallend is dat meer dan de helft (53%) het ziet zitten om hun rijgedrag te laten opnemen in een voor verzekeraars openbare database. Echter wel mits hier voldoende beloning tegenover staat. Privacy lijkt daarmee voor de consument een minder groot probleem dan vaak wordt gedacht.

Beloning

Korting op de premie bij veilig rijgedrag is momenteel de meest gangbare vorm van beloning voor keurig rijgedrag. Uit het onderzoek blijkt dat een dergelijke korting volgens de consument ook de aantrekkelijkste beloning is. Een geldstorting op de rekening is volgens het onderzoek een goed alternatief voor premiekorting. Kortingen bij tankstations of op parkeren worden als minder aantrekkelijk ervaren, evenals cadeaubonnen (zoals bijvoorbeeld VVV-bonnen).

Verenigd Koninkrijk

Als de trend zich daadwerkelijk voortzet zal volgens GfK de Nederlandse markt voor autoverzekeringen die van de markt in het Verenigd Koninkrijk volgen. In het Verenigd Koninkrijk hebben momenteel al bijna 1 op de 10 van de nieuwe verzekerden een rijgedragverzekering. In het Verenigd Koninkrijk sluiten 3 op de 10 jongeren (17-24 jaar) zo’n verzekering af, terwijl het onderzoek in Nederland laat zien dat de interesse van automobilisten onder alle leeftijden even hoog is.

Reageer op dit artikel