nieuws

Cunningham Lindsey breidt verzekeringsdiensten voor windenergie-industrie uit

Schade 733

Cunningham Lindsey heeft een team in het leven geroepen, dat zich specifiek met de verzekeringsaspecten van windenergie gaat bezighouden. Het team is een antwoord op de snelgroeiende, wereldwijde vraag naar windenergie en de toenemende productie van windenergie; zowel onshore als offshore.

Cunningham Lindsey breidt verzekeringsdiensten voor windenergie-industrie uit

Voor de Nederlandse kust wordt een groeiend aantal nieuwe windparken aangelegd en ook verbeteringen in het ontwerp en de financiering van windturbines geven de windenergie-industrie een grote impuls. De snelle groei van de windenergie stelt eveneens nieuwe eisen aan de verzekeringsmarkt. In de hele keten van engineering, productie, bouw en exploitatie van zowel onshore- als offshore windparken ontstaan nieuwe risico’s, waarmee verzekeraars rekening moeten houden.

Risico’s

Cunningham Lindsey -een van de marktleiders op het gebied van claims management, schadelast- en risicobeheersing- heeft nu een team dat zich speciaal richt op deze risico’s. Het team voor de windenergiesector bestaat uit Michiel Groote Schaarsberg (een technisch schade-expert met uitgebreide ervaring in de materiaalwetenschap), Morten Jensen (meer dan 25 jaar ervaring in schadebeheersing en consultancy op het gebied van windenergie) en Erik van den Bos (coördinatie en schade-expert in de civiele techniek).

Het team werkt nauw samen met Cunningham Lindsey Leif Hansen in Denemarken. Dat land is de bakermat van de windenergie en enkele wereldwijd toonaangevende bedrijven in de sector zijn in Denemarken gevestigd.

Toegevoegde waarde

CLN voert marktonderzoek uit en benadert pro-actief bedrijven in de duurzame energiemarkt en de windenergiesector. Daarnaast brengt het team de specifieke behoeftes van de betrokken partijen zoals verzekeraars, makelaars, eigenaren en exploitanten in de windenergie-industrie in kaart. Door dat te doen in nauw overleg met de belangrijkste spelers in de windenergiesector is Cunningham Lindsey Nederland in staat om haar dienstverlening op het gebied van schadebeheersing te verbeteren en uit te breiden. Zo wil CLN uiteindelijk op maat gesneden oplossingen aanbieden en meer toegevoegde waarde creëren voor klanten in de markt voor windenergie. De schade-experts van CLN beschikken uiteraard over de juiste, technische kennis en vaardigheden en de noodzakelijke  veiligheidscertificaten.

Netwerkenenement

Op 5 oktober a.s. organiseert Cunningham Lindsey Nederland in Rotterdam een informatief netwerkevenement, om kennis te maken met het windenergieteam. CLN gaat dan ook in op de diverse verzekeringstechnische aspecten, waarmee ontwerpers, producenten en exploitanten van windenergieparken rekening moeten houden.

Dit is een partnerbijdrage van Cunningham Lindsey. Bekijk hier een volledig overzicht van partnerberichten van Cunningham Lindsey.

Reageer op dit artikel