nieuws

Verzekerde mag premieboete niet voldoen door te koken voor personeel Anderzorg

Schade 257

Een verzekerde van Anderzorg is er niet in geslaagd een boete voor te laat betaalde zorgpremie om te zetten naar een boete in natura. Omdat ze de openstaande boete van nog geen twee tientjes niet kan betalen, bood ze aan te koken voor medewerkers van Anderzorg of een tuin aan te leggen bij het kantoor van de verzekeraar. De kantonrechter stak daar echter een stokje voor: ze zal met geld over de brug moeten komen.

Verzekerde mag premieboete niet voldoen door te koken voor personeel Anderzorg

De vrouw betaalde haar maandpremie van €69 over juli 2016 pas na herhaalde aanmaning begin november. Bij Anderzorg, een label van Menzis, moet de premie voor de 15e van die maand worden voldaan. Daarom heeft de verzekeraar ook de kosten in rekening gebracht die gemaakt waren om de vordering te innen. Die bedroegen €48,40 te vermeerderen met misgelopen rente.

Vluchtelingenhulp in Griekenland

Om ook die kosten betaald te krijgen, is Anderzorg overgegaan tot dagvaarding. Daarna heeft de vrouw alsnog een deel van het nog openstaande bedrag betaald, namelijk €30. Ze heeft gevraagd de rest van de premieboete kwijt te schelden, evenals de proceskosten. De verzekerde zegt geen inkomsten te hebben. Ze woont in Griekenland waar ze gratis onderdak heeft en vrijwilligerswerk doet door te koken voor vluchtelingen. Haar schuld wil ze wel in natura voldoen. Ze heeft Anderzorg aangeboden een keer te komen koken voor het personeel, een tuin aan te leggen bij het kantoor of een een workshop te geven over de deeleconomie.

Geen kwijtschelding

De zaak kwam in Utrecht voor de kantonrechter. Die kan een veroordeling die aan de wettelijke regels voldoet niet kwijtschelden of wijzigen in een veroordeling in natura. De rente over de buitenrechtelijke kosten had Anderzorg te ruim geformuleerd, maar verder concludeerde de rechter dat de premieboete rechtmatig was opgelegd. De openstaande boete bedroeg nog twee tientjes, maar door de rechtszaak moet de vrouw ook nog bijna €250 proceskosten vergoeden.

Nobele motieven

Los van dat de kantonrechter een boete niet kan kwijtschelden, zag hij er ook geen aanleiding toe, staat in het vonnis. “De omstandigheid dat gedaagde onvoldoende financiële middelen heeft om haar verplichtingen jegens Anderzorg na te komen, is immers het gevolg van haar eigen keuze. Hoe nobel haar motieven voor haar huidige leefstijl ook mogen zijn, niet valt in te zien waarom de negatieve gevolgen daarvan voor rekening van Anderzorg zouden moeten komen.”

Reageer op dit artikel