nieuws

Rob Slegers (RSZK): ‘Verzekeraars, omarm innovatie van zorgaanbieders’

Schade 1772

2020 lijkt ver weg, maar komt met rasse schreden dichterbij. De wereld verandert razendsnel. Elke maand confronteren Joost Schrage en Stephan Fellinger van De Zaak van Vertrouwen in am:magazine iemand met het jaar 2020. Hoe ga je om met vraagstukken rondom innovatie, talent en beloftes? Deze maand Rob Slegers, manager Services & Vastgoed bij RSZK Zorgprofessionals, een organisatie met woonzorgcentra, revalidatiecentrum voor senioren, hospice en zorgboerderij in Noord Brabant. Daarnaast leveren zij een volledig pakket aan zorg- en dienstverlening in de wijk.

Rob Slegers (RSZK): ‘Verzekeraars, omarm innovatie van zorgaanbieders’

‘In de ouderenzorg zien we technologische ontwikkelingen als de grootste uitdaging. De kunst hierbij is om de techniek in te zetten als een dienst en niet als een product. Wat is de vraag van de cliënt en hoe kunnen we die met technologische innovaties ondersteunen? Zo gaan we in Bladel, samen met de gemeente, een nieuwe slimme wijk bouwen. Niet alleen slim in technologie, maar vooral ook in de sociale cohesie. We richten ons niet uitsluitend op zorg, we willen een woonwijk waar eengezinswoningen worden gecombineerd met sociale huur, woningen voor statushouders, voor echtparen waarvan er een dementerend is, 55+-woningen, verpleeghuiszorg, alles bij elkaar. Aangevuld met een multifunctioneel dagactiviteitencentrum. Rond 2020, 2022 zal het klaar zijn.

Domotica en robotica

Toenemende vergrijzing en dementie, de scheiding van wonen en zorg, de krapte op de arbeidsmarkt vragen om vernieuwende oplossingen. De kunst is om wat er al is aan technologie nú toe te passen en niet te wachten op ontwikkelingen die mogelijk nog komen. Voor je het weet gebeurt er helemaal niks. Samen met de TU Eindhoven werken we aan optimale oplossingen voor de thuissituatie. Met slimme ontwerpen op bouwkundig niveau én met gebruik van slimme techniek kunnen we zware verpleeghuiszorg ook in de thuissituatie leveren, waardoor je langer bij elkaar kunt blijven. Het betekent ook dat mensen zich thuis gaan voelen in een verpleeghuisomgeving. Nu is elke kamer standaard ingericht, binnenkort kun je het helemaal krijgen zoals je zelf wilt. Bovendien kun je zelf bepalen wat je eet en welke zorg en dienstverlening je wenst. Op het moment dat het jou uitkomt. Planloze zorg, zodat je je leven niet hoeft in te richten rond het moment dat de zuster een keertje tijd heeft. Domotica en robotica zorgen dat je altijd ‘thuis’ bent in onze gebouwen. Onze uitgangspunten zijn ‘Thuis kan overal’ en ‘Slim wonen ontzorgt’.

Geen gesloten bolwerken meer

Bovendien zien we ook nog eens dat onze cliënten, hun familie, maar ook onze medewerkers en vrijwilligers in een hoog tempo digitaal vaardiger worden. Mijn eigen schoonmoeder vraagt als ze bij ons thuis komt ook al eerst om de wifi-code. We kunnen dus simpelweg niet achterblijven.

Onze medewerkers gaan steeds meer denken in mogelijkheden. Het is altijd ‘ja’ en we lossen het altijd op. En als wij zelf de vraag niet kunnen oplossen, zijn er voldoende externe partijen die het wél kunnen. Vroeger waren zorgorganisaties gesloten bolwerken, nu wordt er veel meer samengewerkt. Wat een ander beter kan, doen we samen. Zo doen we dat al met maaltijden, met personenalarmering, met thuiszorg, daar zoeken we de beste externe partij voor. Samen zorgen we ervoor dat we voor kwetsbare ouderen in de Kempen een totaalpakket leveren.

Minder geld

Of de ouderenzorg met minder geld kan, zoals Tom Kliphuis van VGZ vorige maand in am:magazine beweerde, is de vraag. Tussen ziekenhuizen en ouderenzorg zit een wezenlijk verschil. Er is in onze regio een flinke toename van ouderen boven de 75. Soms wel met 100%. Zaken kunnen best efficiënter geregeld worden, maar niet met die omvang zoals in de ziekenhuiszorg. In de ouderenzorg heb je veel handelingen waar je echt mensen voor nodig hebt. Wassen, aankleden, dat soort zaken. In de medicijndistributie, alarmering en signalering op afstand, daar kunnen wel grote slagen gemaakt worden.

Onze relatie met zorgverzekeraars is op dit moment goed. De ontwikkeling waarin zorgaanbieders en zorgverzekeraars steeds meer als partners met elkaar gaan samenwerken moeten we doorzetten. We hebben daarbij verschillende verantwoordelijkheden: de verzekeraars stellen de kaders en de budgetten en zorgaanbieders zorgen op een verantwoorde manier voor de invulling en uitvoering van de zorg. Voor beide partijen geldt dat de klant bepaalt. We hebben als thema ‘samen werken vernieuwt’. Dus verzekeraars, omarm innovaties en denk mee door hierin te investeren.

Talent

Samen met Fontys, de TU Eindhoven en een aantal gemeentes laten we jong talent op een andere manier kennismaken met de zorg, onder andere door samen wetenschappelijk onderzoek te doen. Als je ziet hoeveel mensen nu stage bij ons willen lopen, onderzoek willen doen, willen samenwerken, bij ons willen werken, dat stemt mij heel erg hoopvol. Het betekent wel dat we die lijn moeten doorzetten, we zijn er, zeker als sector, nog lang niet. Als je nu verpleegkundigen hebt die willen afstuderen op een technologisch onderwerp, dan moet je dat koesteren. Je moet ze ook echt betrekken bij innovatieve projecten.

Met jong talent willen we ook nieuw elan binnen brengen. Dat betekent ook voor onze eigen mensen een cultuuromslag. Daar zullen we echt rekening mee houden. Of zoals een hoogleraar het laatst treffend zei: ‘We leiden mensen innovatief op, maar als ze vervolgens in een instelling aan de slag gaan, moeten ze die innovatieve houding weer afleren’. We hebben dus een behoorlijke opgave om dat goed op elkaar af te stemmen.

Het goede nieuws is dat ik merk dat onze mensen staan te trappelen om met innovatie aan de slag te gaan. Een heel belangrijke stap is bijvoorbeeld ons digitale cliëntendossier. Eind van dit jaar hebben we dat over de hele organisatie uitgerold.

Bescheiden

Het imago van de ouderenzorg moet beter worden. Alles wat er de afgelopen jaren gebeurd is, heeft ons geen goed gedaan, terwijl er zoveel mooie dingen gebeuren. Wij zijn veel te bescheiden. Jaar op jaar krijgen wij een Prezo Gouden Keurmerk voor verantwoorde zorg en verantwoord ondernemerschap, omdat we dat dus goed doen. Maar om dat nou breed uit te dragen? Er wordt een gebakje uitgedeeld en we gaan weer over tot de orde van de dag. Onze successen moeten we meer en beter laten zien. Onze samenwerking met universiteiten, de studenten die met gave projecten aan de slag gaan, projecten die we met cliënten opzetten. Het is niet alleen maar kommer en kwel in de ouderenzorg. Hoe wij onze cliënten een mooie oude dag laten beleven, dat moeten we laten zien.’

Dit artikel verscheen ook in am:magazine 33.

Reageer op dit artikel