nieuws

Kifid: ‘Belofte op website Promovendum weegt zwaarder dan polisvoorwaarden’

Schade 5731

Verzekerden moeten erop kunnen vertrouwen dat informatie in FAQ (frequently asked questions) op de website van een verzekeraar klopt, en in lijn is met de verzekeringsvoorwaarden. Zo niet, dan moet een verzekeraar naar die voorwaarden verwijzen. Dat oordeelde de Geschillencommissie van het Kifid in een zaak waarbij Promovendum een klant vier schadevrije jaren in mindering wilde brengen. Volgens de polisvoorwaarden was Promovendum hiertoe gerechtigd, maar volgens de FAQ zou autoruitschade nooit ten koste gaan van schadevrije jaren.

Kifid: ‘Belofte op website Promovendum weegt zwaarder dan polisvoorwaarden’

Na een aanrijding op een landweggetje raken de linker buitenspiegel en zijruiten van de auto van een Promovendum-klant beschadigd. Zijn auto is allrisk verzekerd. De automobilist wendt zich tot zijn verzekeraar die de schade van €400 wil vergoeden. Dat kost de verzekerde echter wel vier schadevrije jaren. Hij is het daar echter niet mee eens en vraagt om een oordeel van het Kifid.

Ruitschade door aanrijding

Promovendum verwijst naar de polisvoorwaarden. Hierin staat onder andere dat ruitschade die is ontstaan door een aanrijding, botsing, slippen, omslaan of een soortgelijke gebeurtenis valt onder de cascoverzekering. Bovendien staat er dat voor iedere schade waarbij Promovendum een uitkering moet doen op de volledige cascodekking, er vier schadevrije jaren worden afgetrokken van het totaal aantal opgebouwde schadevrije jaren.

Veelgestelde vragen

Kifid bevestigt dat Promovendum op grond hiervan de schadevrije jaren in mindering mocht brengen. De verzekerde vindt echter dat de website van de verzekeraar iets anders belooft. Bij de ‘Veelgestelde vragen’ staan de vragen ‘Ik heb ruitschade. Ben ik hiervoor verzekerd?’ en ‘Ik heb ruitschade. Heeft dit invloed op mijn schadevrije jaren en/of premie?’. Het antwoord op de eerste vraag luidt, verkort, als volgt: “Als u een autoverzekering met Beperkt Casco of Allrisk dekking heeft, bent u uitstekend verzekerd tegen ruitschade.” En op de tweede vraag: “Als u in uw ruit een sterretje laat repareren of de ruit laat vervangen, dan heeft dit geen gevolgen voor uw schadevrije jaren.”

Vertrouwen

“Consument heeft naar het oordeel van de Commissie voldoende aannemelijk gemaakt dat hij voorafgaand aan het afsluiten van de verzekering de informatie op de website van Verzekeraar ten aanzien van ruitschade heeft geraadpleegd en daarop mocht vertrouwen”, oordeelt Kifid. “Consument mocht er naar het oordeel van de Commissie gerechtvaardigd op vertrouwen dat de betreffende informatie van Verzekeraar juist was.”

Verwijzing naar vooraarden

Volgens Promovendum had de informatie in de FAQ slechts betrekking op dekking en herstel van ruitschade van de Autoruitschadeservice. Omdat ook de buitenspiegel bij de aanrijding beschadigd is geraakt, is volgens de verzekeraar geen sprake van alleen ruitschade.

Kifid veegt dat argument van tafel, omdat die beperking nergens uit de informatie op de website blijkt. “Indien het de bedoeling van Verzekeraar was in dit kader een beperking toe te passen dan lag het op de weg van Verzekeraar dit op te nemen in de informatie dan wel te verwijzen naar de Voorwaarden. De Commissie oordeelt dan ook dat het in dit geval gezien bovengenoemde omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is om zich te beroepen op artikel 4 van de Voorwaarden.” Promovendum moet van Kifid de €400 schade vergoeden en de vier afgetrokken schadevrije jaren weer bij het totaal van de klant optellen.

Reageer op dit artikel